Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας

Πρόεδρος: Χάρης Καλαϊτζάκης

Αντιπρόεδρος: Λάζαρος Τσαλίκης

Απερχόμενος Πρόεδρος: Φοίβος Μαδιανός

Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Παπαϊωάννου

Ταμίας: Ξανθίπη Δερέκα

Μέλη: Σπύρος Βασιλόπουλος, Λεωνίδας ΜπατάςΝικόλαος Μάρκου 

Αναπληρωματικά μέλη: Σωτήρης Ζησόπουλος, Γεώργιος Χαραλαμπάκης