Σεμινάρια

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ

Παρασκευή & Σάββατο 2 & 3 Νοεμβρίου 2018, Αλεξανδρούπολη

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, Ώρα 9:00-16:30

Θεωρητικό Μέρος

9.00-10.30    Περιοδοντική νόσος. Τι πιστεύουμε σήμερα ( Φ. Μαδιανός)

 Α. Αιτιολογία – Παθογένεια – Ταξινόμηση

 Β. Διάγνωση – Πρόγνωση – Σχέδιο θεραπείας

10.30-11.00   Διάλειμμα

11.00-13.00   Φάση ελέγχου φλεγμονής – μη χειρουργική θεραπεία (Χ. Καλαϊτζάκης)

Α . Εργαλεία περιοδοντίου - Μηχανική απομάκρυνση εναποθέσεων (Χ. Καλαϊτζάκης)

Β. Χημικός έλεγχος (Αντιμικροβιακά -  Αντισηπτικά) (Χ. Καλαϊτζάκης)

Γ. Συνολική απομάκρυνση μικροβιακού φορτίου (Χ. Καλαϊτζάκης)

Δ. Δυνατότητες και περιορισμοί της μη χειρουργικής θεραπείας – Νέες τεχνολογίες LASER (Χ. Καλαϊτζάκης)

13.00-14.00   Διάλειμμα

14.00-16.30   Πρακτικό μέρος

  Προβολή DVD

- Εργαλεία περιοδοντίου

- Ριζική απόξεση (εργαλεία χειρός – υπέρηχοι)

- Ακινητοποίηση με σύνθετη ρητίνη

  Πρακτική εξάσκηση

 - Μέσα στοματικής υγιεινής

- Εργαλεία – Τροχισμός

- Ριζική απόξεση σε εκμαγεία

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018, Ώρα 9:00-16:30

Θεωρητικό Μέρος

9.00-9.45   Φάση αποκατάστασης περιοδοντικών βλαβών – χειρουργική θεραπεία (Σ. Βασιλόπουλος)

Α. Βασικές αρχές – εργαλεία χειρουργικής περιοδοντίου (Σ. Βασιλόπουλος)

Β. Κρημνοί προσπέλασης: συμβατικοί και ελάχιστης παρέμβασης (Σ. Βασιλόπουλος)

9.45-10.15      Χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης (Σ. Βασιλόπουλος)

10.15-11.00    Αντιμετώπιση ενδο-οστικών βλαβών και πολύριζων δοντιών (Λ. Μπατάς)

11.00-11.30    Διάλειμμα

11.30-12.00    Αισθητική χειρουργική περιοδοντίου (Φ. Μαδιανός)

12.00-12.30    Υποστηρικτική περιοδοντική θεραπεία (Α. Μπακόπουλος)

12.30-13.15    Περιοδοντικός ασθενής και εμφυτεύματα (Λ. Μπατάς)

13.15-14.00    Διάλειμμα

14.00-16.30  Πρακτικό μέρος

Προβολή DVD- Κρημνοί προσπέλασης

- Επιμήκυνση κλινικής μύλης

- Αναπλαστική τεχνική

Πρακτική εξάσκηση

- Τεχνικές ραφών

- Κρημνοί σε γνάθους χοίρων 


 

                                                                                      Κλινική Εφαρμογή των Εμφυτευμάτων

                       Κλινικό Σεμινάριο της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας

        σε Συνεργασία με τον Ο. Σ. Χανίων

                                                                                                20, 21 & 22 Απριλίου 2018, Χανιά

                                                                                        Συντονιστές: Σπυρίδων Βασιλόπουλος, Πέτρος Δαμουλής

Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, Ώρα 9:00-16:30

09.00-09.30    Εγγραφές – Παραλαβή έντυπου υλικού

09.30-10.00    Οστεοενσωμάτωση: Βασικές αρχές και κλινικές συσχετίσεις       

                        Ομιλητής: Πέτρος Δαμουλής                                         

10.00-10.30    Επιλογή ασθενή  - Ιατρικό ιστορικό

                       Ομιλητής: Γιώργος Μπαλτάς                                                                                                                                                                          

10.30-11.00    Σχέδιο θεραπείας - Χειρουργική προσέγγιση    

                       - Κλινική και ακτινογραφική εξέταση

                        Ομιλητής: Νίκος Μάρκου                                          

11.00-11.30    Διάλειμμα - Καφές     

11.30-12.15   Σχέδιο θεραπείας – Προσθετική προσέγγιση    

                    - Κλινική εξέταση

                    - Εκμαγεία μελέτης – Διαγνωστικό κέρωμα

                    - Ακτινογραφικός – Χειρουργικός νάρθηκας

                    - Συζήτηση με ασθενή, επιλογή τελικού σχεδίου θεραπείας   

                     Ομιλητές: Ηρακλής Γούσιας, Κοσμάς Γεωργιάδης                  

12.15-13.00  Προσθετική αποκατάσταση  - Α’ Μέρος     

                    - Ολική νωδότητα

                    - Μερική νωδότητα

                    - Κινητές αποκαταστάσεις

                    - Ακίνητες αποκαταστάσεις (συγκολλούμενες, κοχλιούμενες)

                    Ομιλητές: Ηρακλής Γούσιας, Κοσμάς Γεωργιάδης                  

13.00-14.00   Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

14.00-14.30   Βασικές αρχές χειρουργικής τοποθέτησης εμφυτευμάτων      

                     Ομιλητής: Λεωνίδας Μπατάς                                     

14.30-16.30  Πρακτικό μέρος

                     Διδάσκοντες Πρακτικού Σεμιναρίου: Πέτρος Δαμουλής, Γιώργος Μπαλτάς, Νίκος Μάρκου,

                                                               Σπύρος Βασιλόπουλος, Λεωνίδας Μπατάς

                      - Παρουσίαση και συζήτηση αξονικών τομογραφιών.

                     - Ανάλυση σχεδίων θεραπείας σε εκμαγεία και ακτινογραφίες περιστατικών των συμμετεχόντων.

                     - Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ομοιώματα γνάθων από τους συμμετέχοντες.

Σάββατο 21 Απριλίου 2018, Ώρα 9:00-16:30

09.00-10.00    Αναπλαστικές τεχνικές στην Εμφυτευματολογία: Δυνατότητες και περιορισμοί

                       - Οστικά Μοσχεύματα, Μεμβράνες, Ελλειμματική Ακρολοφία, Ανύψωση ιγμορείου

                       Ομιλητής: Λεωνίδας Μπατάς                                 

10.00-10.45    Άμεση εμφύτευση ή Διατήρηση μετεξακτικού φατνίου;

                       - Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα    

                       Ομιλητής: Σπύρος Βασιλόπουλος                                                                                                                         

10.45-11.15    Διάλειμμα - Καφές                                                                                                                              

11.15-12.15    Εμφυτεύματα στην αισθητική περιοχή.

                       - Διαμόρφωση μαλακών ιστών και τεχνικές αποκάλυψης διφασικών εμφυτευμάτων.       

                        Ομιλητής: Νίκος Μάρκου                  

12.15-12.45    Επιπλοκές στη χειρουργική των εμφυτευμάτων    

                       Ομιλητής: Πέτρος Δαμουλής         

12.45-13.30   Περιεμφυτευματίτιδα: Μεθοδολογία αντιμετώπισης και

                       η σχέση της με την περιοδοντική νόσο 

                       Ομιλητής: Γιώργος Μπαλτάς        

13.30-14.30    Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

14.30-16.30    Πρακτικό μέρος

                       Διδάσκοντες Πρακτικού Σεμιναρίου: Λεωνίδας Μπατάς, Σπύρος Βασιλόπουλος,

                                                            Νίκος Μάρκου, Πέτρος Δαμουλής, Γιώργος Μπαλτάς

                       - Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ασθενείς – Παρακολούθηση επιλεγμένων

                         χειρουργικών επεμβάσεων των διδασκόντων (video).

                       - Τοποθέτηση εμφυτευμάτων με ταυτόχρονη οστική ανάπλαση (οστικό μόσχευμα και  

                         μεμβράνη) σε κεφαλές χοίρων από τους συμμετέχοντες.

Κυριακή 22 Απριλίου 2018, Ώρα 9:00-14.30

09.00-09.45    Προσθετική αποκατάσταση  - Β’ Μέρος                                                                     

                        - Υβριδικές αποκαταστάσεις

                        - Μεταβατικές αποκαταστάσεις

                        - Σύνδεση δοντιών και εμφυτευμάτων  

                        Ομιλητές: Ηρακλής Γούσιας, Κοσμάς Γεωργιάδης                                                                                                      

09.45-10.30    Κλινικά διλήμματα στις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις – Χρόνος φόρτισης

                       Ομιλητής:Ηρακλής Γούσιας                                                                                                                                                   

10.30-11.00    Επιπλοκές επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων   

                       Ομιλητής: Κοσμάς Γεωργιάδης                  

11.00-11.45   Επανεκτίμηση της θέσης δοντιών και εμφυτευμάτων στην διαμόρφωση του

                       εξατομικευμένου  σχεδίου θεραπείας. Τι έχει αλλάξει;

                       Ομιλητής: Σπύρος Βασιλόπουλος                                                                                                                         

11.45-12.15    Διάλειμμα- Καφές. Επίδοση πιστοποιητικών      

12.15-14.30    Πρακτικό μέρος

                       Διδάσκοντες Πρακτικού Σεμιναρίου: Ηρακλής Γούσιας, Κοσμάς Γεωργιάδης          

                      - Επιτραπέζιες επιδείξεις του προσθετικού μέρους των εμφυτευμάτων

                     - Πρακτική εξάσκηση

Κόστος Συμμετοχής:   Θεωρητικό                          80 €

                                    Θεωρητικό & Πρακτικό       280 €

Πληροφορίες & Εγγραφές:  Οδοντιατρικός Σύλλογος Χανίων

                                              Τηλέφωνο: 2821044109


 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

«Σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διατήρηση και βελτίωση της αισθητικής σε δόντια και εμφυτεύματα»

10 & 11 Μαρτίου 2017,

«Πολεμικό Μουσείο», Αθήνα

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Dr. Terrence Griffin, Δρ. Πέτρος Δαμουλής

Οργανωτική Επιτροπή:

Π. Δαμουλής, Φ. Μαδιανός, Χ. Καλαϊτζάκης,

Γ. Μπαλτάς & Σ. Βασιλόπουλος

    Παρασκευή  10-03-2017

                                                                              08.30-09.25      Εγγραφές

                                                                              09.25-09.30      Έναρξη – Χαιρετισμός Προέδρου

                                                                                                       Συντονιστής: Δρ. Πέτρος Δαμουλής

                                                                              09.30-11.15      T. Griffin: Αλλάζοντας τον βιότυπο των ούλων. 

                                                                              11.15-11.30       Συζήτηση

                                                                              11.30-12.00       Διάλειμμα- Καφές

                                                                                                        Συντονιστής: Καθηγητής Φ. Μαδιανός

                                                                              12.00-14.15       L. Gobbato - F. Mazzoccο: Διαχείριση των μαλακών 

                                                                                                         ιστών σε δόντια και εμφυτεύματα: Τα κλειδιά της 

                                                                                                         επιτυχίας.

                                                                              14.15-14.30       Συζήτηση

                                                                              14.30-15.30       Ελαφρύ Γεύμα

                                                                              15.30-18.00       Πρακτικό Σεμινάριο Hands-on:  Σχεδιασμός κρημνών 

                                                                                                        και τεχνικές συρραφής στην ουλοβλεννογόνια χειρουργική                                      

                                                                                                        T. Griffin     

   Σάββατο  11-03-2017

                                                                                                        Συντονιστής: Καθηγητής Ιωάννης Βρότσος

                                                                               09.00-10.00      T. Griffin: Χρήση αλλομοσχευμάτων και 

                                                                                                         ξενομοσχευμάτων μαλακών ιστών στην ουλοβλεννογόνια  

                                                                                                         χειρουργική.

                                                                               10.00-11.00      F. Brugnami: Χρήση της αναπλαστικής οστεοτομίας σε

                                                                                                         συνδυασμό με την ορθοδοντική για τη βελτίωση της   

                                                                                                         αισθητικής. Μέρος Ι: Επέκταση των ορίων της ασφαλούς

                                                                                                         ορθοδοντικής θεραπείας και πρόληψη της υφίζησης.

                                                                                11.00-11.30      Συζήτηση

                                                                                11.30-12.00      Διάλειμμα- Καφές

                                                                                                         Συντονιστής: Δρ. Ανδρέας Παράσχης

                                                                               12.00-12.45      F. Brugnami: Χρήση της αναπλαστικής οστεοτομίας σε

                                                                                                         συνδυασμό με την ορθοδοντική για τη βελτίωση της   

                                                                                                         αισθητικής. Μέρος ΙΙ: Βελτίωση του κατώτερου 

                                                                                                         τριτημορίου του προσώπου με συνδυαστική θεραπεία.

                                                                                12.45-14.15      I. Sanz-Martin: Διαχείριση των επιπλοκών στην αισθητική

                                                                                                         ζώνη κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

                                                                                14.15-14.30     Συζήτηση

                                                                                14.30-15.30     Ελαφρύ Γεύμα

                                                                                15.30-17.00     Συζητώντας με τους ειδικούς: Διαδραστική συνεδρία με  

                                                                                                        παρουσίαση κλινικών περιστατικών 

                                                                                                         Συντονιστής: T. Griffin 

                                                                                                         Εισηγητές: F. Brugnami L. Gobbato, 

                                                                                                                         F. Mazzocco & I. Sanz-Martin

                                                                                        Συμμετοχή μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017 – Θεωρητικό Μέρος

                                                                                        Μέλη ΕΠΕ          100

                                                                                        Μη Μέλη            130

                                                                                        Φοιτητές             50

                                                                                        Συμμετοχή από 1η Μαρτίου 2017 – Θεωρητικό Μέρος

                                                                                        Μέλη ΕΠΕ          150

                                                                                        Μη Μέλη            190

                                                                                        Φοιτητές             70

                                                                                        Θωρητικό Μέρος & Πρακτικό (Hands on) 30 θέσεις

                                                                                        Μέλη ΕΠΕ          250

                                                                                        Μη Μέλη            300

                                                                                        Φοιτητές            170  (μόνο 5 θέσεις)

                                                                                        Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.


 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Κλινική εφαρμογή των εμφυτευμάτων»

15, 16 & 17 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη

Σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Έβρου

 

Πρόκειται για ένα εντατικό τριήμερο σεμινάριο, που απευθύνεται τόσο σε αρχάριους, όσο και σε εκείνους που έχουν ήδη εμπειρία στη θεραπεία με εμφυτεύματα. Περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο σύγχρονος οδοντίατρος, ώστε να εντάξει τη θεραπεία με εμφυτεύματα στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα εξής: α) Επιλογή ασθενών, β) Διαγνωστικές μέθοδοι, γ) Σχέδιο θεραπείας & δ) Σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές.

Επίσης παρουσιάζονται οι σύγχρονες απόψεις σχετικά με: 1) Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ελλειμματικό οστό (οστικά μοσχεύματα, κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση, ανύψωση ιγμόρειου κλπ. ), 2) Άμεση εμφύτευση, 3) Άμεση φόρτιση, άμεση αποκατάσταση, 4) Αισθητική εμφυτευμάτων, διευθέτηση μαλακών ιστών, 5) Επιπλοκές και αντιμετώπισή τους, 6) Δόντια και εμφυτεύματα, 7) Περιεμφυτευματίτιδα: Διάγνωση - αντιμετώπιση

Το θεωρητικό μέρος συνδυάζεται με εκτεταμένη πρακτική, όπου οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν σε:

– Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ομοιώματα γνάθου.

– Παρακολούθηση επιλεγμένων DVD από ζωντανά χειρουργεία των διδασκόντων.

– Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε γνάθους χοίρων με ταυτόχρονη οστική ανάπλαση.

– Πλήρη εξάσκηση στην προσθετική αποκατάσταση

 

Υπεύθυνοι Σεμιναρίου: Γιώργος Μπαλτάς, Σπύρος Βασιλόπουλος

 

Ομιλητές: Σ. Βασιλόπουλος, Ι. Βούρος, Η. Γούσιας, Φ. Μαδιανός, Γ. Μπαλτάς, Ν. Συκαράς.

 

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο «Grecotel Egnatia»

Αριθμός συμμετεχόντων: 25

Συμμετοχή: Μέλη Ε.Π.Ε. 250,00 €, / Μη Μέλη 300,00 €

 

Θα χορηγηθούν πιστοποιητικά συμμετοχής

 


 

Πληροφορίες για τα Σεμινάρια Πρακτικής Εκπαίδευσης και το Κλινικό Σεμινάριο Εμφυτευμάτων

 

Στα Γραφεία της Εταιρείας, κα Μαρία Μπλαζάκη,

Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 10:00 π.μ. - 2:00 μ.μ τηλ./fax 210 7484167

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορούν να ζητήσουν αναλυτικό πρόγραμμα από τα Γραφεία της Εταιρείας.


 

 

Γενικές πληροφορίες

Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία, Ήλιδος 54-56, 11527, Αθήνα

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 10.00-14.00

Πληροφορίες: Κυρία Μαρία Μπλαζάκη

Τηλέφωνο: 2107484167

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τρόποι πληρωμής

  • Ταχυδρομική επιταγή προς την Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία
  • Κατάθεση στην Alpha Bank (αριθμός λογαριασμού 148002002003228)
  • Πιστωτική κάρτα
  • Πληρωμή στα γραφεία της εταιρείας