Σεμινάρια

Κλινική Εφαρμογή των Εμφυτευμάτων

             Κλινικό Σεμινάριο της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας

 σε συνεργασία με τον Ο. Σ. Πειραιά

12, 13 & 14 Ιουνίου 2020

     Συντονιστής: Σπύρος Βασιλόπουλος

      Ομιλητές: Σ. Βασιλόπουλος, Η. Γούσιας, Π. Δαμουλής, Φ. Μαδιανός

    Β. Παπαϊωάννου, Ν. Συκαράς  

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, Ώρα 9:00-16:30

09.00-09.30    Εγγραφές – Παραλαβή έντυπου υλικού

09.30-10.00    Οστεοενσωμάτωση: Βασικές αρχές και κλινικές συσχετίσεις       

                      Ομιλητής: Πέτρος Δαμουλής                                         

10.00-10.30    Επιλογή ασθενή  - Ιατρικό ιστορικό

                       Ομιλητής: Φοίβος Μαδιανός                                                                                                                                                                    

10.30-11.00    Σχέδιο θεραπείας - Χειρουργική προσέγγιση    

                       - Κλινική και ακτινογραφική εξέταση

                     Ομιλητής: Βασίλης Παπαϊωάννου                                          

11.00-11.30    Διάλειμμα - Καφές     

11.30-12.15    Σχέδιο θεραπείας – Προσθετική προσέγγιση    

- Κλινική εξέταση

- Εκμαγεία μελέτης – Διαγνωστικό κέρωμα

- Ακτινογραφικός – Χειρουργικός νάρθηκας

- Συζήτηση με ασθενή, επιλογή τελικού σχεδίου θεραπείας   

Ομιλητές: Ηρακλής Γούσιας, Νικήτας Συκαράς                   

12.15-13.00    Προσθετική αποκατάσταση  - Α’ Μέρος     

- Ολική νωδότητα

- Μερική νωδότητα

- Κινητές αποκαταστάσεις

- Ακίνητες αποκαταστάσεις (συγκολλούμενες, κοχλιούμενες)

 Ομιλητές: Ηρακλής Γούσιας, Νικήτας Συκαράς                  

13.00-14.00    Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

14.00-14.30    Βασικές αρχές χειρουργικής τοποθέτησης εμφυτευμάτων      

                      Ομιλητής: Βασίλης Παπαϊωάννου     

 14.30-16.30    Πρακτικό μέρος

                       Διδάσκοντες Πρακτικού Σεμιναρίου: Φ. Μαδιανός, Σ. Βασιλόπουλος,

                                                                     Π. Δαμουλής, Β. Παπαϊωάννου

- Παρουσίαση και συζήτηση αξονικών τομογραφιών.

- Ανάλυση σχεδίων θεραπείας σε εκμαγεία και ακτινογραφίες περιστατικών των συμμετεχόντων.

- Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ομοιώματα γνάθων από τους συμμετέχοντες.

Σάββατο 13 Ιουνίου 2020, Ώρα 9:00-16:30

09.00-10.00    Αναπλαστικές τεχνικές στην Εμφυτευματολογία: Δυνατότητες και περιορισμοί

                       - Οστικά Μοσχεύματα, Μεμβράνες, Ελλειμματική Ακρολοφία, Ανύψωση ιγμορείου

                      Ομιλητής: Σπύρος Βασιλόπουλος – Φοίβος Μαδιανός

10.00-10.45    Άμεση εμφύτευση ή Διατήρηση μετεξακτικού φατνίου;

                        - Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα     

                     Ομιλητής: Σπύρος Βασιλόπουλος                                                                                                                         

10.45-11.15    Διάλειμμα - Καφές                                                                                                                               

11.15-12.15    Εμφυτεύματα στην αισθητική περιοχή.

                       - Διαμόρφωση μαλακών ιστών και τεχνικές αποκάλυψης διφασικών εμφυτευμάτων.         

          Ομιλητής: Φοίβος Μαδιανός        

12.15-12.45    Επιπλοκές στη χειρουργική των εμφυτευμάτων    

                       Ομιλητής: Πέτρος Δαμουλής        

12.45-13.30   Περιεμφυτευματίτιδα: Μεθοδολογία αντιμετώπισης και

                       η σχέση της με την περιοδοντική νόσο 

                       Ομιλητής: Βασίλης Παπαϊωάννου        

13.30-14.30    Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

14.30-16.30    Πρακτικό μέρος

Διδάσκοντες Πρακτικού Σεμιναρίου: Φ. Μαδιανός, Σ. Βασιλόπουλος,

                                               Π. Δαμουλής, Β. Παπαϊωάννου

                      - Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ασθενείς – Παρακολούθηση επιλεγμένων

                       χειρουργικών επεμβάσεων των διδασκόντων (video).

                       - Τοποθέτηση εμφυτευμάτων με ταυτόχρονη οστική ανάπλαση (οστικό μόσχευμα και  

                        μεμβράνη) σε κεφαλές χοίρων από τους συμμετέχοντες.

Κυριακή 14 Ιουνίου 2020, Ώρα 9:00-14.30

09.00-09.45    Προσθετική αποκατάσταση  - Β’ Μέρος                                                                     

                          - Υβριδικές αποκαταστάσεις

                        - Μεταβατικές αποκαταστάσεις

                        - Σύνδεση δοντιών και εμφυτευμάτων  

                      Ομιλητές: Ηρακλής Γούσιας, Νικήτας Συκαράς                                                                                             

09.45-10.30    Κλινικά διλήμματα στις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις – Χρόνος φόρτισης

                      Ομιλητής: Ηρακλής Γούσιας                                                                                                                                               

10.30-11.00    Επιπλοκές επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων   

                     Ομιλητής: Νικήτας Συκαράς

11.00-11.45   Επανεκτίμηση της θέσης δοντιών και εμφυτευμάτων στην διαμόρφωση του

                       εξατομικευμένου  σχεδίου θεραπείας. Τι έχει αλλάξει;

                       Ομιλητής: Σπύρος Βασιλόπουλος                                                                                                                         

11.45-12.15    Διάλειμμα- Καφές

12.15-14.30     Πρακτικό μέρος

Διδάσκοντες Πρακτικού Σεμιναρίου: Ηρακλής Γούσιας, Νικήτας Συκαράς

                           - Επιτραπέζιες επιδείξεις του προσθετικού μέρους των εμφυτευμάτων

                           - Πρακτική εξάσκηση

Πληροφορίες & Εγγραφές:  Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά                           

                                               Νοταρά 71, 185 35, Πειραιάς 

                                               Τηλέφωνο2104130473


 Κλινική Εφαρμογή των Εμφυτευμάτων

                   Κλινικό Σεμινάριο της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας

        σε συνεργασία με τον Ο. Σ. Σερρών

11, 12 & 13 Οκτωβρίου 2019

    Συντονιστής: Σπύρος Βασιλόπουλος

      Ομιλητές: Σ. Βασιλόπουλος, Η. Γούσιας, Π. Δαμουλής, Φ. Μαδιανός

                                   Α. Μπακόπουλος, Λ. Μπατάς, Ν. Συκαράς                            

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, Ώρα 9:00-16:30

09.00-09.30    Εγγραφές – Παραλαβή έντυπου υλικού

09.30-10.00    Οστεοενσωμάτωση: Βασικές αρχές και κλινικές συσχετίσεις       

                      Ομιλητής: Πέτρος Δαμουλής                                         

10.00-10.30    Επιλογή ασθενή  - Ιατρικό ιστορικό

                       Ομιλητής: Φοίβος Μαδιανός                                                                                                                                                                        

10.30-11.00    Σχέδιο θεραπείας - Χειρουργική προσέγγιση    

                       - Κλινική και ακτινογραφική εξέταση

                       Ομιλητής: Αλέξης Μπακόπουλος                                          

11.00-11.30    Διάλειμμα - Καφές     

11.30-12.15    Σχέδιο θεραπείας – Προσθετική προσέγγιση    

                      - Κλινική εξέταση

                      - Εκμαγεία μελέτης – Διαγνωστικό κέρωμα

                     - Ακτινογραφικός – Χειρουργικός νάρθηκας

                     - Συζήτηση με ασθενή, επιλογή τελικού σχεδίου θεραπείας   

                     Ομιλητές: Ηρακλής Γούσιας, Νικήτας Συκαράς                  

12.15-13.00    Προσθετική αποκατάσταση  - Α’ Μέρος      

                    - Ολική νωδότητα

                    - Μερική νωδότητα

                    - Κινητές αποκαταστάσεις

                    - Ακίνητες αποκαταστάσεις (συγκολλούμενες, κοχλιούμενες)

                      Ομιλητές: Ηρακλής Γούσιας, Νικήτας Συκαράς                  

13.00-14.00    Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

14.00-14.30    Βασικές αρχές χειρουργικής τοποθέτησης εμφυτευμάτων      

                      Ομιλητής: Λεωνίδας Μπατάς                         

 14.30-16.30    Πρακτικό μέρος

                       Διδάσκοντες Πρακτικού Σεμιναρίου: Φ. Μαδιανός, Σ. Βασιλόπουλος, Λ. Μπατάς,

                                                                                       Π. Δαμουλής, Α. Μπακόπουλος

                    - Παρουσίαση και συζήτηση αξονικών τομογραφιών.

                   - Ανάλυση σχεδίων θεραπείας σε εκμαγεία και ακτινογραφίες περιστατικών των συμμετεχόντων.

                   - Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ομοιώματα γνάθων από τους συμμετέχοντες.

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019, Ώρα 9:00-16:30

09.00-10.00    Αναπλαστικές τεχνικές στην Εμφυτευματολογία: Δυνατότητες και περιορισμοί

                      - Οστικά Μοσχεύματα, Μεμβράνες, Ελλειμματική Ακρολοφία, Ανύψωση ιγμορείου

                      Ομιλητής: Λεωνίδας Μπατάς                                 

10.00-10.45   Άμεση εμφύτευση ή Διατήρηση μετεξακτικού φατνίου;

                     - Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα     

                     Ομιλητής: Σπύρος Βασιλόπουλος                                                                                                                         

10.45-11.15    Διάλειμμα - Καφές                                                                                                                               

11.15-12.15   Εμφυτεύματα στην αισθητική περιοχή.

                     - Διαμόρφωση μαλακών ιστών και τεχνικές αποκάλυψης διφασικών εμφυτευμάτων.                  

                     Ομιλητής: Φοίβος Μαδιανός                  

12.15-12.45   Επιπλοκές στη χειρουργική των εμφυτευμάτων    

                     Ομιλητής: Πέτρος Δαμουλής        

12.45-13.30   Περιεμφυτευματίτιδα: Μεθοδολογία αντιμετώπισης και

                    η σχέση της με την περιοδοντική νόσο 

                  Ομιλητής: Αλέξης Μπακόπουλος        

13.30-14.30    Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

14.30-16.30    Πρακτικό μέρος

Διδάσκοντες Πρακτικού Σεμιναρίου: Φ. Μαδιανός, Σ. Βασιλόπουλος, Λ. Μπατάς,

                                                   Π. Δαμουλής, Α. Μπακόπουλος

                       - Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ασθενείς – Παρακολούθηση επιλεγμένων

                       χειρουργικών επεμβάσεων των διδασκόντων (video).

                       - Τοποθέτηση εμφυτευμάτων με ταυτόχρονη οστική ανάπλαση (οστικό μόσχευμα και  

                        μεμβράνη) σε κεφαλές χοίρων από τους συμμετέχοντες.

Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019, Ώρα 9:00-14.30

09.00-09.45    Προσθετική αποκατάσταση  - Β’ Μέρος                                                                     

                        - Υβριδικές αποκαταστάσεις

                        - Μεταβατικές αποκαταστάσεις

                        - Σύνδεση δοντιών και εμφυτευμάτων  

                       Ομιλητές: Ηρακλής Γούσιας, Νικήτας Συκαράς                                                                                               

09.45-10.30   Κλινικά διλήμματα στις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις – Χρόνος φόρτισης

                      Ομιλητής: Ηρακλής Γούσιας                                                                                                                                                     

10.30-11.00   Επιπλοκές επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων   

                      Ομιλητής: Νικήτας Συκαράς

11.00-11.45     Επανεκτίμηση της θέσης δοντιών και εμφυτευμάτων στην διαμόρφωση του

                      εξατομικευμένου  σχεδίου θεραπείας. Τι έχει αλλάξει;

                      Ομιλητής: Σπύρος Βασιλόπουλος                                                                                                                         

11.45-12.15    Διάλειμμα- Καφές

12.15-14.30     Πρακτικό μέρος

Διδάσκοντες Πρακτικού Σεμιναρίου: Ηρακλής Γούσιας, Νικήτας Συκαράς

                           - Επιτραπέζιες επιδείξεις του προσθετικού μέρους των εμφυτευμάτων

                           - Πρακτική εξάσκηση

Κόστος Συμμετοχής:   Συμμετοχή (μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2019) Θεωρητικό & Πρακτικό  200 €/ Θεωρητικό 60 €

                                      Συμμετοχή (από 14 Σεπτεμβρίου 2019) Θεωρητικό & Πρακτικό  250 €/ Θεωρητικό 80 €

Πληροφορίες & Εγγραφές:  Οδοντιατρικός Σύλλογος Σερρών                             

                                                   Τσαλοπούλου 12, 62122 Σέρρες

                                            Τηλέφωνο2321022202

                                                      Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                            Website: http://www.osserron.gr/


 

                                                                                      Κλινική Εφαρμογή των Εμφυτευμάτων

                       Κλινικό Σεμινάριο της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας

        σε Συνεργασία με τον Ο. Σ. Χανίων

                                                                                                20, 21 & 22 Απριλίου 2018, Χανιά

                                                                                        Συντονιστές: Σπυρίδων Βασιλόπουλος, Πέτρος Δαμουλής

Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, Ώρα 9:00-16:30

09.00-09.30    Εγγραφές – Παραλαβή έντυπου υλικού

09.30-10.00    Οστεοενσωμάτωση: Βασικές αρχές και κλινικές συσχετίσεις       

                        Ομιλητής: Πέτρος Δαμουλής                                         

10.00-10.30    Επιλογή ασθενή  - Ιατρικό ιστορικό

                       Ομιλητής: Γιώργος Μπαλτάς                                                                                                                                                                          

10.30-11.00    Σχέδιο θεραπείας - Χειρουργική προσέγγιση    

                       - Κλινική και ακτινογραφική εξέταση

                        Ομιλητής: Νίκος Μάρκου                                          

11.00-11.30    Διάλειμμα - Καφές     

11.30-12.15   Σχέδιο θεραπείας – Προσθετική προσέγγιση    

                    - Κλινική εξέταση

                    - Εκμαγεία μελέτης – Διαγνωστικό κέρωμα

                    - Ακτινογραφικός – Χειρουργικός νάρθηκας

                    - Συζήτηση με ασθενή, επιλογή τελικού σχεδίου θεραπείας   

                     Ομιλητές: Ηρακλής Γούσιας, Κοσμάς Γεωργιάδης                  

12.15-13.00  Προσθετική αποκατάσταση  - Α’ Μέρος     

                    - Ολική νωδότητα

                    - Μερική νωδότητα

                    - Κινητές αποκαταστάσεις

                    - Ακίνητες αποκαταστάσεις (συγκολλούμενες, κοχλιούμενες)

                    Ομιλητές: Ηρακλής Γούσιας, Κοσμάς Γεωργιάδης                  

13.00-14.00   Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

14.00-14.30   Βασικές αρχές χειρουργικής τοποθέτησης εμφυτευμάτων      

                     Ομιλητής: Λεωνίδας Μπατάς                                     

14.30-16.30  Πρακτικό μέρος

                     Διδάσκοντες Πρακτικού Σεμιναρίου: Πέτρος Δαμουλής, Γιώργος Μπαλτάς, Νίκος Μάρκου,

                                                               Σπύρος Βασιλόπουλος, Λεωνίδας Μπατάς

                      - Παρουσίαση και συζήτηση αξονικών τομογραφιών.

                     - Ανάλυση σχεδίων θεραπείας σε εκμαγεία και ακτινογραφίες περιστατικών των συμμετεχόντων.

                     - Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ομοιώματα γνάθων από τους συμμετέχοντες.

Σάββατο 21 Απριλίου 2018, Ώρα 9:00-16:30

09.00-10.00    Αναπλαστικές τεχνικές στην Εμφυτευματολογία: Δυνατότητες και περιορισμοί

                       - Οστικά Μοσχεύματα, Μεμβράνες, Ελλειμματική Ακρολοφία, Ανύψωση ιγμορείου

                       Ομιλητής: Λεωνίδας Μπατάς                                 

10.00-10.45    Άμεση εμφύτευση ή Διατήρηση μετεξακτικού φατνίου;

                       - Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα    

                       Ομιλητής: Σπύρος Βασιλόπουλος                                                                                                                         

10.45-11.15    Διάλειμμα - Καφές                                                                                                                              

11.15-12.15    Εμφυτεύματα στην αισθητική περιοχή.

                       - Διαμόρφωση μαλακών ιστών και τεχνικές αποκάλυψης διφασικών εμφυτευμάτων.       

                        Ομιλητής: Νίκος Μάρκου                  

12.15-12.45    Επιπλοκές στη χειρουργική των εμφυτευμάτων    

                       Ομιλητής: Πέτρος Δαμουλής         

12.45-13.30   Περιεμφυτευματίτιδα: Μεθοδολογία αντιμετώπισης και

                       η σχέση της με την περιοδοντική νόσο 

                       Ομιλητής: Γιώργος Μπαλτάς        

13.30-14.30    Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

14.30-16.30    Πρακτικό μέρος

                       Διδάσκοντες Πρακτικού Σεμιναρίου: Λεωνίδας Μπατάς, Σπύρος Βασιλόπουλος,

                                                            Νίκος Μάρκου, Πέτρος Δαμουλής, Γιώργος Μπαλτάς

                       - Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ασθενείς – Παρακολούθηση επιλεγμένων

                         χειρουργικών επεμβάσεων των διδασκόντων (video).

                       - Τοποθέτηση εμφυτευμάτων με ταυτόχρονη οστική ανάπλαση (οστικό μόσχευμα και  

                         μεμβράνη) σε κεφαλές χοίρων από τους συμμετέχοντες.

Κυριακή 22 Απριλίου 2018, Ώρα 9:00-14.30

09.00-09.45    Προσθετική αποκατάσταση  - Β’ Μέρος                                                                     

                        - Υβριδικές αποκαταστάσεις

                        - Μεταβατικές αποκαταστάσεις

                        - Σύνδεση δοντιών και εμφυτευμάτων  

                        Ομιλητές: Ηρακλής Γούσιας, Κοσμάς Γεωργιάδης                                                                                                      

09.45-10.30    Κλινικά διλήμματα στις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις – Χρόνος φόρτισης

                       Ομιλητής:Ηρακλής Γούσιας                                                                                                                                                   

10.30-11.00    Επιπλοκές επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων   

                       Ομιλητής: Κοσμάς Γεωργιάδης                  

11.00-11.45   Επανεκτίμηση της θέσης δοντιών και εμφυτευμάτων στην διαμόρφωση του

                       εξατομικευμένου  σχεδίου θεραπείας. Τι έχει αλλάξει;

                       Ομιλητής: Σπύρος Βασιλόπουλος                                                                                                                         

11.45-12.15    Διάλειμμα- Καφές. Επίδοση πιστοποιητικών      

12.15-14.30    Πρακτικό μέρος

                       Διδάσκοντες Πρακτικού Σεμιναρίου: Ηρακλής Γούσιας, Κοσμάς Γεωργιάδης          

                      - Επιτραπέζιες επιδείξεις του προσθετικού μέρους των εμφυτευμάτων

                     - Πρακτική εξάσκηση

Κόστος Συμμετοχής:   Θεωρητικό                          80 €

                                    Θεωρητικό & Πρακτικό       280 €

Πληροφορίες & Εγγραφές:  Οδοντιατρικός Σύλλογος Χανίων

                                              Τηλέφωνο: 2821044109


 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

«Σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διατήρηση και βελτίωση της αισθητικής σε δόντια και εμφυτεύματα»

10 & 11 Μαρτίου 2017,

«Πολεμικό Μουσείο», Αθήνα

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

Dr. Terrence Griffin, Δρ. Πέτρος Δαμουλής

Οργανωτική Επιτροπή:

Π. Δαμουλής, Φ. Μαδιανός, Χ. Καλαϊτζάκης,

Γ. Μπαλτάς & Σ. Βασιλόπουλος

    Παρασκευή  10-03-2017

                                                                              08.30-09.25      Εγγραφές

                                                                              09.25-09.30      Έναρξη – Χαιρετισμός Προέδρου

                                                                                                       Συντονιστής: Δρ. Πέτρος Δαμουλής

                                                                              09.30-11.15      T. Griffin: Αλλάζοντας τον βιότυπο των ούλων. 

                                                                              11.15-11.30       Συζήτηση

                                                                              11.30-12.00       Διάλειμμα- Καφές

                                                                                                        Συντονιστής: Καθηγητής Φ. Μαδιανός

                                                                              12.00-14.15       L. Gobbato - F. Mazzoccο: Διαχείριση των μαλακών 

                                                                                                         ιστών σε δόντια και εμφυτεύματα: Τα κλειδιά της 

                                                                                                         επιτυχίας.

                                                                              14.15-14.30       Συζήτηση

                                                                              14.30-15.30       Ελαφρύ Γεύμα

                                                                              15.30-18.00       Πρακτικό Σεμινάριο Hands-on:  Σχεδιασμός κρημνών 

                                                                                                        και τεχνικές συρραφής στην ουλοβλεννογόνια χειρουργική                                      

                                                                                                        T. Griffin     

   Σάββατο  11-03-2017

                                                                                                        Συντονιστής: Καθηγητής Ιωάννης Βρότσος

                                                                               09.00-10.00      T. Griffin: Χρήση αλλομοσχευμάτων και 

                                                                                                         ξενομοσχευμάτων μαλακών ιστών στην ουλοβλεννογόνια  

                                                                                                         χειρουργική.

                                                                               10.00-11.00      F. Brugnami: Χρήση της αναπλαστικής οστεοτομίας σε

                                                                                                         συνδυασμό με την ορθοδοντική για τη βελτίωση της   

                                                                                                         αισθητικής. Μέρος Ι: Επέκταση των ορίων της ασφαλούς

                                                                                                         ορθοδοντικής θεραπείας και πρόληψη της υφίζησης.

                                                                                11.00-11.30      Συζήτηση

                                                                                11.30-12.00      Διάλειμμα- Καφές

                                                                                                         Συντονιστής: Δρ. Ανδρέας Παράσχης

                                                                               12.00-12.45      F. Brugnami: Χρήση της αναπλαστικής οστεοτομίας σε

                                                                                                         συνδυασμό με την ορθοδοντική για τη βελτίωση της   

                                                                                                         αισθητικής. Μέρος ΙΙ: Βελτίωση του κατώτερου 

                                                                                                         τριτημορίου του προσώπου με συνδυαστική θεραπεία.

                                                                                12.45-14.15      I. Sanz-Martin: Διαχείριση των επιπλοκών στην αισθητική

                                                                                                         ζώνη κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

                                                                                14.15-14.30     Συζήτηση

                                                                                14.30-15.30     Ελαφρύ Γεύμα

                                                                                15.30-17.00     Συζητώντας με τους ειδικούς: Διαδραστική συνεδρία με  

                                                                                                        παρουσίαση κλινικών περιστατικών 

                                                                                                         Συντονιστής: T. Griffin 

                                                                                                         Εισηγητές: F. Brugnami L. Gobbato, 

                                                                                                                         F. Mazzocco & I. Sanz-Martin

                                                                                        Συμμετοχή μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017 – Θεωρητικό Μέρος

                                                                                        Μέλη ΕΠΕ          100

                                                                                        Μη Μέλη            130

                                                                                        Φοιτητές             50

                                                                                        Συμμετοχή από 1η Μαρτίου 2017 – Θεωρητικό Μέρος

                                                                                        Μέλη ΕΠΕ          150

                                                                                        Μη Μέλη            190

                                                                                        Φοιτητές             70

                                                                                        Θωρητικό Μέρος & Πρακτικό (Hands on) 30 θέσεις

                                                                                        Μέλη ΕΠΕ          250

                                                                                        Μη Μέλη            300

                                                                                        Φοιτητές            170  (μόνο 5 θέσεις)

                                                                                        Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.


 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Κλινική εφαρμογή των εμφυτευμάτων»

15, 16 & 17 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη

Σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Έβρου

 

Πρόκειται για ένα εντατικό τριήμερο σεμινάριο, που απευθύνεται τόσο σε αρχάριους, όσο και σε εκείνους που έχουν ήδη εμπειρία στη θεραπεία με εμφυτεύματα. Περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο σύγχρονος οδοντίατρος, ώστε να εντάξει τη θεραπεία με εμφυτεύματα στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα εξής: α) Επιλογή ασθενών, β) Διαγνωστικές μέθοδοι, γ) Σχέδιο θεραπείας & δ) Σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές.

Επίσης παρουσιάζονται οι σύγχρονες απόψεις σχετικά με: 1) Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ελλειμματικό οστό (οστικά μοσχεύματα, κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση, ανύψωση ιγμόρειου κλπ. ), 2) Άμεση εμφύτευση, 3) Άμεση φόρτιση, άμεση αποκατάσταση, 4) Αισθητική εμφυτευμάτων, διευθέτηση μαλακών ιστών, 5) Επιπλοκές και αντιμετώπισή τους, 6) Δόντια και εμφυτεύματα, 7) Περιεμφυτευματίτιδα: Διάγνωση - αντιμετώπιση

Το θεωρητικό μέρος συνδυάζεται με εκτεταμένη πρακτική, όπου οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν σε:

– Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ομοιώματα γνάθου.

– Παρακολούθηση επιλεγμένων DVD από ζωντανά χειρουργεία των διδασκόντων.

– Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε γνάθους χοίρων με ταυτόχρονη οστική ανάπλαση.

– Πλήρη εξάσκηση στην προσθετική αποκατάσταση

 

Υπεύθυνοι Σεμιναρίου: Γιώργος Μπαλτάς, Σπύρος Βασιλόπουλος

 

Ομιλητές: Σ. Βασιλόπουλος, Ι. Βούρος, Η. Γούσιας, Φ. Μαδιανός, Γ. Μπαλτάς, Ν. Συκαράς.

 

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο «Grecotel Egnatia»

Αριθμός συμμετεχόντων: 25

Συμμετοχή: Μέλη Ε.Π.Ε. 250,00 €, / Μη Μέλη 300,00 €

 

Θα χορηγηθούν πιστοποιητικά συμμετοχής

 


 

Πληροφορίες για τα Σεμινάρια Πρακτικής Εκπαίδευσης και το Κλινικό Σεμινάριο Εμφυτευμάτων

 

Στα Γραφεία της Εταιρείας, κα Μαρία Μπλαζάκη,

Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 10:00 π.μ. - 2:00 μ.μ τηλ./fax 210 7484167

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορούν να ζητήσουν αναλυτικό πρόγραμμα από τα Γραφεία της Εταιρείας.


 

 

Γενικές πληροφορίες

Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία, Ήλιδος 54-56, 11527, Αθήνα

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 10.00-14.00

Πληροφορίες: Κυρία Μαρία Μπλαζάκη

Τηλέφωνο: 2107484167

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τρόποι πληρωμής

  • Ταχυδρομική επιταγή προς την Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία
  • Κατάθεση στην Alpha Bank (αριθμός λογαριασμού 148002002003228)
  • Πιστωτική κάρτα
  • Πληρωμή στα γραφεία της εταιρείας