Σύνδεσμοι

Επιστημονικές Εταιρείες

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιοδοντολογίας

Αμερικανική Ακαδημία Περιοδοντολογίας

Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία

Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής


 

Οδοντιατρικοί οργανισμοί

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθήνας

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Αμερικανική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

ADA Center for Evidence-Based Dentistry


 

Βιβλιοθήκες

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

National Library of Medicine, Η.Π.Α.


 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Ταμείο Συντάξεως & Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων


 

Πανεπιστήμια

Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οδοντιατρική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Michigan, Η.Π.Α.

Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ohio State University, Η.Π.Α.

Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Columbia, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.

Οδοντιατρική Σχολή Malmo, Σουηδίας