Περιεχόμενο και Αρχείο

 

2017 2016 2014-2015 2013 2011-2012  2010  2009  2008  2007  2006  2005 

 

Τα περιεχόμενα των τόμων 16 (2005), 17 (2006), 18 (2007), και 19 (2008) είναι ήδη διαθέσιμα για δωρεάν ηλεκτρονική λήψη. Η έκδοση των Περιοδοντολογικών Αναλέκτων γινόταν μέχρι το 2008 μόνο στην Ελληνική γλώσσα και, συνεπώς, τα διαβιβάσιμα pdf αρχεία είναι στα Ελληνικά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μετάφρασης στην Αγγλική γλώσσα των άρθρων που περιέχονται στον 19ο Τόμο (2008) των Περιοδοντολογικών Αναλέκτων. Οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά όταν ολοκληρωθούν η μετάφραση και η μορφοποίηση των pdf αρχείων.

Συμπληρωματικά, ξεκίνησε το έργο της σάρωσης παλιότερων τευχών των Περιοδοντολογικών Αναλέκτων. Τα επιστημονικά άρθρα κάθε Τόμου θα αναρτηθούν σταδιακά με τη μορφή ηλεκτρονικών pdf αρχείων (στην Ελληνική γλώσσα) στο διαδίκτυο. 

Ετεροαναφορά (citation) άρθρων που δημοσιεύονται στα Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα

Ο συντετμημένος τίτλος του εντύπου είναι Analecta Periodontol. Οι εργασίες που δημοσιεύονται στα Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα θα πρέπει να αναφέρονται ως ακολούθως:

Parashis, A. & Diamantopoulos, P. (2008) Computer guided implant placement. Analecta Periodontologica 19, 15-34 ή

Parashis, A. & Diamantopoulos, P. Computer guided implant placement. Analecta Periodontol 2008;19(1):15-34 ή

Παράσχης, A. & Διαμαντόπουλος, Π. (2008) Υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα 19, 15-34 ή

Παράσχης, A. & Διαμαντόπουλος, Π. Υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα 2008;19(1):15-34

More in this category: « Ανάτυπα