Τόμος 17 (2006)

 

Αισθητική και Περιοδόντιο

Ηλεκτρονική δημοσίευση: 24 Δεκεμβρίου 2009

 

Εισαγωγικές σελίδες (σελ. 1-5)

Περιεχόμενα (σελ. 6-7)

Μήνυμα Επιστημονικού Εκδότη (σελ. 8)

Πλήρες κείμενο : PDF (98Kb)

 

Ειδικότητα Περιοδοντολογίας (σελ. 9-11)

Αντώνης Κωνσταντινίδης, Γιώργος Μπαλτάς και Ανδρέας Παράσχης

Πλήρες άρθρο : PDF (98Kb)

 

Αιτιολογική προσέγγιση της πλαστικής χειρουργικής του περιοδοντίου (σελ. 13-26)

Ιωάννης K. Καρούσης και Ιωάννης A. Βρότσος

Πλήρες άρθρο : PDF (2.187Kb)

Λέξεις κλειδιά: περιοδοντική πλαστική χειρουργική, ελεύθερο ουλικό μόσχευμα, μόσχευμα συνδετικού ιστού, ακύτταρη δερματική μήτρα, επένθετα μοσχεύματα, παρεμβαλλόμενα μοσχεύματα

 

Ουλικό χαμόγελο ("Gummy smile") - Αιτιολογία - Διάγνωση - Θεραπευτικές επιλογές (σελ. 27-39)

Αχιλλέας Πέτσας

Πλήρες άρθρο : PDF (3.191Kb)

Λέξεις κλειδιά: ουλικό χαμόγελο, ουλεκτομή, ουλοπλαστική, ακρορριζικά μετατοπιζόμενος κρημνός, οστεκτομή, οστεοπλαστική

 

Θεραπεία μεμονωμένου ενδοστικού θυλάκου που εντοπίζεται στην άνω πρόσθια περιοχή (σελ. 41-60)

Χρήστος Δ. Ρ. Καλπίδης

Πλήρες άρθρο : PDF (1.906Kb)

Λέξεις κλειδιά: ενδοστικός θύλακος, αισθητική ζώνη, επανατοποθετούμενος χειρουργικός κρημνός, τεχνική διατήρησης θηλών

 

Περιοδοντική χειρουργική ελάχιστης παρέμβασης - Η νέα προοπτική στη θεραπεία του περιοδοντίου (σελ. 61-72)

Ανδρέας Ο. Παράσχης, Δημήτρης Ν. Τατάκης, Γεράσιμος Δ. Θεοφανάτος

Πλήρες άρθρο : PDF (4.280)

Λέξεις κλειδιά: περιοδοντική χειρουργική, ελάχιστη παρέμβαση, μικροχειρουργική, περιοδοντική θεραπεία

 

Διατήρηση - αύξηση της φατνιακής ακρολοφίας για συμβατικές ή επι-εμφυτευματικές αποκαταστάσεις (σελ. 73-98)

Σωτήρης Κωτσοβίλης και Ιωάννης Φουρμούζης

Πλήρες άρθρο : PDF (2.316Kb)

Λέξεις κλειδιά: αύξηση φατνιακής ακρολοφίας, ουλικά μοσχεύματα, οστικά μοσχεύματα, κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση

 

Βιολογικές και κατασκευαστικές αρχές αισθητικών αποκαταστάσεων (σελ. 99-110)

Παναγιώτης Δ. Ανδριτσάκης

Πλήρες άρθρο : PDF (2.522Kb)

Λέξεις κλειδιά: αισθητικές αποκαταστάσεις, μερική κάλυψη, ολική κάλυψη, μεταβατικές αποκαταστάσεις, βιολογικό εύρος

 

Μονήρες εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη - Βασικές ανατομικές και μορφολογικές αρχές (σελ. 111-124)

Ιωάννης Ιωάννου, Νικόλαος Δημητριάδης, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Αντώνιος Κωνσταντινίδης

Πλήρες άρθρο : PDF (1.217Kb)

Λέξεις κλειδιά: μονήρες εμφύτευμα, αισθητική ζώνη, ανατομικές αρχές, μορφολογικές αρχές, ζώνη ασφάλειας, ζώνη κινδύνου, βιότυπος ούλων

 

Υφιζήσεις ούλων - Αιτιολογία - Θεραπεία - Παράγοντες που επηρεάζουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα (σελ. 125-142)

Αθανάσιος Παπαγεωργίου και Αντώνιος Κωνσταντινίδης

Πλήρες άρθρο : PDF (2.178Kb)

Λέξεις κλειδιά: υφίζηση ούλων, μετατοπιζόμενοι, κρημνοί, ελεύθερα μοσχεύματα μαλακών ιστών, κατευθυνόμενη ιστική αναγέννηση

 

Τα νέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της Περιοδοντολογίας (E.F.P.) - Europerio 5 (σελ. 143)

Τα νέα της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας (σελ. 144)

Ανδρέας Παράσχης

Πλήρες κείμενο : PDF (274Kb)