Τόμος 19 (2008)

Οδοντικά εμφυτεύματα

Ηλεκτρονική δημοσίευση: 24 Δεκεμβρίου 2009

 

Εισαγωγικές σελίδες (σελ. 1-3)

Περιεχόμενα (σελ. 4-5)

Επιφυλλίδα του προέδρου (σελ. 6-7)

Παρελθόν, παρόν και μέλλον των οδοντικών εμφυτευμάτων (σελ. 8-10)

Γιώργος Μπαλτάς

Πλήρες κείμενο: PDF (89Kb)


 

Υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων (σελ. 11-30)

Ανδρέας Παράσχης και Παναγιώτης Διαμαντόπουλος

Πλήρες άρθρο: PDF (5.770Kb)

Λέξεις κλειδιά: υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων, χειρουργικοί οδηγοί


 

 Η εφαρμογή οστικών μοσχευμάτων και αφοριστικών μεμβρανών για αύξηση της ελλειμματικής φατνιακής ακρολοφίας (σελ. 31-54)

Ιωάννης Δ. Βούρος

Πλήρες άρθρο: PDF (1.156Kb)

Λέξεις κλειδιά: κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση, οστικά μοσχεύματα, οστική ανάπλαση


 

Οστική ανάπλαση ελλειμματικής φατνιακής ακρολοφίας - Ανύψωση εδάφους ιγμόρειου άντρου (σελ. 55-74)

Χάραλαμπος Γ. Αποστολίδης

Πλήρες άρθρο: PDF (5.565Kb)

Λέξεις κλειδιά: οστική ανάπλαση, οριζόντια οστική ανάπλαση, κάθετη οστική ανάπλαση, ιγμόρειο άντρο


 

Eμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη (Χειρουργική τοποθέτηση - Προσθετική αποκατάσταση) (σελ. 75-100)

Χρήστος Δ.Ρ. Καλπίδης και Κωνσταντίνος Ξ. Μιχαλάκης

Πλήρες άρθρο: PDF (1.989Kb)

Λέξεις κλειδιά: οδοντικά εμφυτεύματα, αισθητική ζώνη, χειρουργική τοποθέτηση, προσθετική αποκατάσταση


 

Η συμβολή των μίνι εμφυτευμάτων (mini implants) στην ορθοδοντική θεραπεία (σελ. 101-126)

Γεράσιμος Αγγελόπουλος και Ηλίας Κατσαβριάς

Πλήρες άρθρο: PDF (4.885Kb)

Λέξεις κλειδιά: ορθοδοντικά εμφυτεύματα, ορθοδοντική θεραπεία


 

Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπλοκές της επιεμφυτευματικής προσθετικής αποκατάστασης (σελ. 127-142)

Νικήτας Σ. Συκαράς και Κοσμάς Γ. Γεωργιάδης

Πλήρες άρθρο: PDF (2.113Kb)

Λέξεις κλειδιά: οδοντικά εμφυτεύματα, προσθετική αποκατάσταση, βραχυπρόθεσμες επιπλοκές, μακροπρόθεσμες επιπλοκές


 

Αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου του υποψήφιου ασθενή για θεραπεία με εμφυτεύματα (σελ. 143-172)

Γιώργος Μπαλτάς

Πλήρες άρθρο: PDF (899Kb)

Λέξεις κλειδιά: οδοντικά εμφυτεύματα, παράγοντες κινδύνου


 

Αιτιολογία και αντιμετώπιση της περιεμφυτευματικής φλεγμονής κατά την υποστηρικτική θεραπεία των εμφυτευμάτων (σελ. 173-214)

Γεράσιμος Δ. Θεοφανάτος και Ανδρέας O. Παράσχης

Πλήρες άρθρο: PDF (3.216Kb)

Λέξεις κλειδιά: περιεμφυτευματική φλεγμονή, οδοντικά εμφυτεύματα, οστεοενσωμάτωση 


 

Τα νέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας (E.F.P.) (σελ. 215-218)

Ανδρέας Παράσχης

Πλήρες άρθρο: PDF (57Kb)