Τα νέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας

Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας (EFP) που αφορούν στην εξέλιξη της επιστήμης της περιοδοντολογίας αλλά και οργανωτικά και διοικητικά θέματα συνεχίστηκαν με επιτυχία για 19η συνεχή χρονιά.

Η ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2009. Το ελεγκτικό σώμα της EFP, οι πρόεδροι των επιτροπών, οι εθνικοί αντιπρόσωποι και οι αντιπρόσωποι των εθνικών διοικητικών συμβουλίων συμμετείχαν στη σημαντική συνεδρίαση. Η Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) εκπροσωπήθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΠΕ στην EFP, Ανδρέα Παράσχη.

 

Journal of Clinical Periodontology

Ο επιστημονικός εκδότης Maurizio Tonetti και οι βοηθοί εκδότες Søren Jepsen (Βόνη, Germany), Πάνος Παπαπάνου (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ), Bruce Pilhstrom (Bethesda, ΗΠΑ), Marc Quirynen (Leuven, Βέλγιο), και Mariano Sanz (Μαδρίτη, Ισπανία) έχουν οδηγήσει την επίσημη έκδοση της EFP σε αξιοζήλευτα επίπεδα αρτιότητας.

Η επιτροπή σύνταξης έχει διευρυνθεί για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας κρίσης και το χρονικό διάστημα από την αποδοχή μέχρι τη δημοσίευση έχει μειωθεί δραστικά. Το περιοδικό διατηρεί ένα υψηλό συντελεστή απήχησης (impact factor 3,193 για το 2008), από τους υψηλότερους μεταξύ των οδοντιατρικών περιοδικών. Έτσι, το Journal of Clinical Periodontology έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών διεθνών κλινικών και ερευνητικών ομάδων που επιθυμούν να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα τους σε λογικό χρόνο και σε ένα ευρύ κοινό.

Όλα τα δημοσιευμένα άρθρα ταξινομούνται και κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις ομάδες: περιοδοντικά νοσήματα, περιοδοντική θεραπεία, εμφυτευματική θεραπεία και κλινικές καινοτομίες. Κάθε εργασία περιλαμβάνει μια δήλωση κλινικής συσχέτισης που παρέχει στον κλινικό μία ξεκάθαρη και συνοπτική αιτιολόγηση της μελέτης, ενώ μπορεί να περιέχει προτάσεις για την κλινική πράξη. Άρθρα που έχουν κριθεί και είναι αποδεκτά για δημοσίευση, αναρτώνται ηλεκτρονικά πριν την εκτύπωση του εντύπου.

Δύο ετήσια βραβεία «Jan Lindhe» απονέμονται κάθε χρόνο στις καλύτερες μελέτες που δημοσιεύονται στην ερευνητική και κλινική περιοδοντολογία, αντίστοιχα. Τέλος, όλα τα τεύχη του Journal of Clinical Periodontology είναι πλέον ηλεκτρονικά διαθέσιμα από τον πρώτο τόμο που δημοσιεύτηκε το 1973.

 

Συμβόλαιο με τον οίκο Wiley-Blackwell 

Ο επιστημονικός εκδότης του Journal of Clinical Periodontology ανακοίνωσε στη φετινή Γενική Συνέλευση ότι μετά από συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο Wiley-Blackwell, οι συνδρομές τόσο για τη συμβατική όσο και για την ηλεκτρονική έκδοση παραμένουν ίδιες με αυτές του 2008. Η συνδρομή της ηλεκτρονικής έκδοσης του Journal of Clinical Periodontology στοιχίζει € 29.00 για όλα τα μέλη των εθνικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των τακτικών και συνεργών μελών της ΕΠΕ. Η ηλεκτρονική πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω του δικτυακού τόπου της EFP. Κάθε μέλος της EFP έχει προσωπικό κωδικό πρόσβασης, αλλά είναι απαραίτητη μία αρχική καταχώριση για την ηλεκτρονική αναγνώριση του κάθε μέλους.

Η ειδική προσφορά για την έντυπη μορφή του Journal of Clinical Periodontology στα μέλη της ΕΠΕ είναι € 87.00 για τη φετινή χρονιά. Η πρώτη συνδρομή και η ανανέωση πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του οίκου Wiley-Blakwell στο δικτυακό τόπο: www3.interscience.wiley.com. Ειδικές μειωμένες τιμές ισχύουν για όλα τα περιοδικά έντυπα του οίκου Wiley-Blackwell σε όλα τα μέλη της EFP. Η εγγραφή ή ανανέωση αυτών των συνδρομών πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας «My EFP».

 

Ο δικτυακός τόπος της EFP

Ο επίσημος δικτυακός τόπος της EFP (www.efp.net) έχει αναδιοργανωθεί πρόσφατα υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου διαδικτύου Edwin Winkel. Οι βάσεις δεδομένων συσχέτισης επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ μελών, του Εκτελεστικού Σώματος της EFP, των υποεπιτροπών και του υπεύθυνου διαδικτύου σε διαφορετικά επίπεδα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι απαραίτητη για την επικοινωνία με τα μέλη της EFP. Κάθε εθνική εταιρεία έχει ένα υπεύθυνο διαδικτύου που ενημερώνει τη βάση δεδομένων της εταιρείας κάθε τρεις μήνες. Οι υπεύθυνοι διαδικτύου των εθνικών εταιρειών μπορούν να επικοινωνούν με την EFP σε ειδικές ιστοσελίδες. Υπεύθυνος διαδικτύου της ΕΠΕ είναι ο Χάρης Καλαϊτζάκης.

Από τον Ιανουάριο του 2004, η ιστοσελίδα «My EFP» φιλοξενεί ανακοινώσεις και δραστηριότητες των εθνικών εταιρειών. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στα μέλη της EFP τα οποία προμηθεύονται με ειδικούς κωδικούς πρόσβασης. Η ιστοσελίδα «My EFP» διαθέτει μηχανή αναζήτησης για όλα τα μέλη της EFP και επιτρέπει σε κάθε μέλος να τροποποιεί τα προσωπικά δεδομένα του/της. Ο αναδιοργανωμένος δικτυακός τόπος εμπλουτίζεται συνεχώς και από τον Φεβρουάριο του 2008 απέκτησε ένα νέο, καλαίσθητο σχεδιασμό και εύχρηστη διαρρύθμιση.

 

EFP News

Το ενημερωτικό δελτίο «EFP news» εκδίδεται για να παρουσιάσει τις ενέργειες και τις δραστηριότητες της ομοσπονδίας. Τα «EFP news» προωθούν το σημαντικό ρόλο της EFP στην έρευνα, εκπαίδευση και κλινική εξάσκηση της περιοδοντολογίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν μέσο προσέγγισης σχετικών οργανισμών και εμπορικών εταίρων. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για τα συμπόσια EuroPerio, τα Ευρωπαϊκά Συνέδρια Περιοδοντολογίας (European Workshops in Periodontology), τις αναφορές επιτροπών, τα σημαντικά περιφερικά συνέδρια και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες των εθνικών εταιρειών.

Από το 2004, εκδότης των «EFP news» είναι η Ιωάννα Καμμά. Συνεισφέροντας στις προσπάθειες για την περιβαλλοντολογική προστασία, τα «EFP news» δεν αποστέλλονται πια ταχυδρομικά. Οι ηλεκτρονικές σελίδες των «EFP news» φτάνουν πλέον άμεσα σε όλα τα μέλη της EFP, τους οργανισμούς και τους εταίρους.

 

Αναγνώριση της ειδικότητας της περιοδοντολογίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα, η περιοδοντολογία δεν είναι αναγνωρισμένη ειδικότητα. Ωστόσο, επειδή η περιοδοντολογία είναι αποδεκτή ειδικότητα σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες, η αναγνώριση στα υπόλοιπα κράτη ίσως μπορεί να επιτευχθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η EFP συνέταξε ένα ειδικό κείμενο με τις θέσεις της ομοσπονδίας σχετικά με την ανάγκη αναγνώρισης της περιοδοντολογίας ως ειδικότητας στις Ευρωπαϊκές χώρες. Το κείμενο αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση και παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ηγετών Αξιωματούχων Οδοντιάτρων (CECDO). Οι Ευρωπαϊκές εθνικές περιοδοντολογικές εταιρείες θα πρέπει να προωθήσουν συγκεκριμένες στρατηγικές που θα επηρεάσουν τους αντίστοιχους αξιωματούχους με στόχο την υποστήριξή τους. Επιπλέον, η EFP θα διερευνήσει πιθανές προσεγγίσεις σε διοικητικό επίπεδο για επίλυση του θέματος μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρόεδρος της «Ειδικής Επιτροπής για την αναγνώριση της ειδικότητας της περιοδοντολογίας», Uros Skaleric, είναι υπεύθυνος για την προώθηση του θέματος στο CECDO. Η ΕΠΕ έχει συντάξει ένα σχετικό κείμενο με τις θέσεις της εταιρείας για την αναγνώριση της περιοδοντολογίας ως ειδικότητας στην Ελλάδα.

 

Στρατηγικός σχεδιασμός

Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο (23 Φεβρουαρίου 2008), ενέκρινε την τελική πρόταση του Εκτελεστικού Σώματος για την εφαρμογή του πενταετή Στρατηγικού Σχεδιασμού 2008-2012 της EFP. Ο στρατηγικός σχεδιασμός προϋποθέτει μία διαδικασία αναδιάρθρωσης με στόχους τον καθορισμό της πορείας και των προτεραιοτήτων της ομοσπονδίας, τη διασφάλιση της κοινής προσπάθειας των μελών της EFP για επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις εθνικές εταιρείες και την προσαρμογή του προσανατολισμού της ομοσπονδίας σε σχέση με το εξελισσόμενο περιβάλλον.

Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο (28 Φεβρουαρίου 2009) ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση για αναδιάρθρωση των επιτροπών της EFP σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους που καθορίστηκαν στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού. Το Εκτελεστικό Σώμα αποτελείται από επτά μέλη που περιλαμβάνουν τον πρόεδρο, τον απερχόμενο πρόεδρο, το μέλλοντα πρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τον ταμία και δύο μέλη. Επιπλέον, τα προσκεκλημένα μέλη του Εκτελεστικού Σώματος περιλαμβάνουν τον επιστημονικό εκδότη του Journal of Clinical Periodontology και τους προέδρους των επιτροπών.

Η συνολική δομή έχει απλουστευτεί στις παρακάτω τέσσερις επιτροπές: Συμποσίου, Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών Συνεδρίων Περιοδοντολογίας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή Συνεδρίου (Jean Louis Giovannoli, Πρόεδρος) είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των συμποσίων EuroPerio. Ένας κεντρικός επαγγελματικός συνεδριακός φορέας θα συνδεθεί με την Επιτροπή Συμποσίου για να αναλάβει όλα τα βασικά θέματα και το εκτελεστικό έργο που σχετίζεται με τα συμπόσια EuroPerio.

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Συνεδρίων Περιοδοντολογίας (Mariano Sanz, Πρόεδρος) αναλαμβάνει την προετοιμασία των αντίστοιχων συνεδρίων. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης (Ubele Van der Velden, Πρόεδρος) ασχολείται με την καθιέρωση κατευθυντήριων οδηγιών και τη συζήτηση τόσο των ζητημάτων της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης όσο και των προγραμμάτων σπουδών περιοδοντολογίας στην Ευρώπη.

Τέλος, οι στόχοι της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (Edwin Winkel, Πρόεδρος) είναι η βελτίωση της επικοινωνίας με τις εθνικές εταιρείες και άλλους επαγγελματικούς οργανισμούς, η αποτελεσματική μετάδοση σημαντικών μηνυμάτων στο ευρύ κοινό, η ανάπτυξη καλών σχέσεων με τους χορηγούς και η προώθηση της αναγνώρισης της ειδικότητας της περιοδοντολογίας.

 

Ευρωπαϊκή Ακαδημία Περιοδοντολογίας

Το 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιοδοντολογίας (2-6 Φεβρουαρίου 2008) οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Περιοδοντολογίας, στο Ittingen της Ελβετίας, για τελευταία φορά υπό την επίβλεψη του Klaus Lang. Εβδομήντα τρεις συνάδελφοι συζήτησαν επίμαχα θέματα «σύγχρονης περιοδοντολογίας» όπως: 

(α) καινοτομίες στην περιοδοντική κλινική πράξη

(β) ιστική μηχανική και αναγέννηση περιοδοντικών ιστών

(γ) κρίσιμα θέματα οστικής αναγέννησης

(δ) περιεμφυτευματικές λοιμώξεις

(ε) περιοδοντικές νόσοι και υγεία

Τα πρακτικά του 6ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Περιοδοντολογίας δημοσιεύτηκαν στο συμπληρωματικό τεύχος 8 (2008) του Journal of Clinical Periodontology.

Ο Mariano Sanz, Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Συνεδρίων Περιοδοντολογίας ανακοίνωσε ότι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιοδοντολογίας (7-10 Νοεμβρίου 2010) θα πραγματοποιηθεί στη Σεγκόβια της Ισπανίας. Το 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιοδοντολογίας θα επικεντρωθεί στη «βιολογία των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών ιστών».

 

Επιτροπή κλινικής εξάσκησης

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η διαδικασία καταγραφής του τρόπου εξάσκησης της περιοδοντολογίας σε ιδιωτικό επίπεδο στις χώρες μέλη της EFP. Ένα ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλες τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών της EFP και ακολούθησε η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Εκτός από τη χαρτογράφηση του τρόπου εξάσκησης, η EFP προσδοκά ότι η ανάλυση των σχετικών δεδομένων μπορεί να διαμορφώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τη βελτίωση της παροχής περιοδοντικής θεραπείας σε ιδιωτικό επίπεδο.

Συνολικά, το 24% των παραληπτών της ηλεκτρονικής επιστολής ανταποκρίθηκαν στην έρευνα. Η Ελλάδα παρουσίασε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης μεταξύ των χωρών μελών της EFP (45.9%, 78 από τους 170 συναδέλφους), ενώ το 50% των ατόμων που απάντησαν ήταν 31-40 ετών. Τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα της έρευνας έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της EFP.

 

Επιτροπή Εκπαίδευσης

Το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιοδοντολογικής Εκπαίδευσης (18-21 Οκτωβρίου 2009) οργανώθηκε από την Επιτροπή Εκπαίδευσης στη Σεγκόβια της Ισπανίας. Υπεύθυνοι του πρώτου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Περιοδοντολογικής Εκπαίδευσης ήταν οι Mariano Sanz, Van der Velden και Joerg Meyle. Στο Συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 70 ακαδημαϊκοί από Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι υπεύθυνοι για την περιοδοντική εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το συνέδριο παρακολούθησαν και συνάδελφοι του Συνδέσμου Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη (ADEE).

Το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιοδοντολογικής Εκπαίδευσης ασχολήθηκε με σημαντικά ζητήματα της περιοδοντολογικής εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν τους μαθησιακούς στόχους και τις μεθόδους περιοδοντολογικής εκπαίδευσης των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και μορφές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην περιοδοντολογία.

 

EuroPerio 6

Το EuroPerio 6 (4-6 Ιουνίου 2009) πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Stockholmsmässan, υπό την προεδρία των Stefan Renvert και PierPaolo Cortellini. Περίπου 5.160 σύνεδροι παρακολούθησαν τις εργασίες του συμποσίου, αντιπροσωπεύοντας 83 χώρες. Πρωταγωνιστικό ρόλο στο 6ο συμπόσιο της EFP έπαιξαν οι 119 διακεκριμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές από 30 χώρες, που ανέπτυξαν κλινικά και ερευνητικά θέματα περιοδοντολογίας και εμφυτευματολογίας. Το EuroPerio 6 ήταν ένα πολύ επιτυχημένο συμπόσιο με αντίκτυπο πέρα από τα όρια της Ευρώπης.

Το EuroPerio 6 παρακολούθησαν 115 Έλληνες συνάδελφοι. Η επιστημονική συνεισφορά της Ελληνικής περιοδοντολογικής κοινότητας ήταν επίσης αξιόλογη. Ο Πάνος N. Παπαπάνου (Πανεπιστήμιο Columbia, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ) και ο Φοίβος N. Μαδιανός (Αθήνα, Ελλάδα), ήταν προσκεκλημένοι ομιλητές. Επιπλέον, πολλοί συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, αλλά και ανεξάρτητοι κλινικοί συμμετείχαν με προφορικές ανακοινώσεις ή επιτοίχιες παρουσιάσεις.

Εξάλλου, ήταν μεγάλη τιμή που η επιτοίχια παρουσίαση #428, «Ανίχνευση και επιπολασμός γονιδίων υπεύθυνων για την ανθεκτικότητα των αντιβιοτικών στη στοματική κοιλότητα των Ελλήνων: πιλοτική μελέτη» των I. Iωαννίδη, Δ. Σακελλάρη και A. Σπάλα, κέρδισε το δεύτερο καλύτερο βραβείο επιτοίχιας παρουσίασης στο EuroPerio 6. Συγχαρητήρια στην ερευνητική ομάδα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο! 

Το επόμενο συμπόσιο της EFP (EuroPerio 7) θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, στις 7-9 Ιουνίου 2012.

 

Εκτελεστικό Σώμα

Η σύνθεση του Εκτελεστικού Σώματος της EFP μετά τις εκλογές που έγιναν στις 28 Φεβρουαρίου 2009 έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Uros Scaleric (2009) 

Μέλλων Πρόεδρος: Korkud Demirel (2009)

Απερχόμενος Πρόεδρος: Richard Palmer (2009)

Γενικός Γραμματέας: Pierre Baehni (2009)

Ταμίας: Iain Chapple (2009)

Μέλη: Birgitta von Troil (2009), Moshe Goldstein (2009)

Η επόμενη Γενική Συνέλευση θα γίνει στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, στις 28 Φεβρουαρίου 2010.