Τόμος 25 (2016)

 

Ηλεκτρονική δημοσίευση: 1 Σεπτεμβρίου 2017

Περιεχόμενα (σελ. 2-6)

Πλήρες κείμενο: PDF (377Kb)

Εισαγωγικό σημείωμα της Συντακτικής Επιτροπής (σελ. 9-10)

Πλήρες κείμενο: PDF (325Kb)

12ο Συμπόσιο Περιοδοντολογίας (σελ. 11-14)

Πλήρες κείμενο: PDF (1.86Μb)

Απλοποιημένες διαδικασίες περιοδοντικής αναγέννησης (σελ. 15-19)

Trombelli, L.

Περίληψη εισήγησης: PDF (822Kb)

Μεταμόσχευση αυτόλογων μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων μυελού φατνιακού οστού στην αναγεννητική θεραπεία των περιοδοντικών βλαβών. Κλινικές εφαρμογές σε ανθρώπους (σελ. 21-24)

Απατζίδου Δ., Μπακοπούλου Α.

Περίληψη εισήγησης: PDF (353Kb)

Προγραμματισμός θεραπείας με εμφυτεύματα με βάση τις ανάγκες του ασθενή (σελ. 25-34)

Pagni, G.

Περίληψη εισήγησης: PDF (2.47Μb)

Η δεύτερη απονομή του "Βραβείου Φώτη Μήτση" (σελ. 35-36)

Πλήρες κείμενο: PDF (1.10Μb)

Ο ρόλος των γονιδιακών πολυμορφισμών της IL-1 στην παθογένεια της περιοδοντίτιδας (σελ.37-49)

Πανή Π., Θεοχαρίδης Θ. Κ., Παπαθανασίου Ε.

Περίληψη: PDF (405Kb) Πλήρες άρθρο: PDF (597Kb) Βιβλιογραφία: PDF (383Kb)

Λέξεις κλειδιά: Γονιδιακοί πολυμορφισμοί ιντερλευκίνης-1 (IL-1), Γενετική, Περιοδοντίτιδα

Η επίδραση του λιποπολυσακχαρίδιου (LPS) από το P. gingivalis στην έκφραση έκκριση προφλεγμονωδών διαμεσολαβητών στα ανθρώπινα μαστοκύτταρα και η συνάφεια του με την περιοδοντική φλεγμονή: μελέτη in vitro (σελ. 51-66)

Παλάσκα Η., Γκάγκαρη Ε., Θεοχαρίδης Θ. Κ.

Περίληψη: PDF (446Kb) Πλήρες άρθρο: PDF (1.22Mb) Βιβλιογραφία: PDF (400Kb)

Λέξεις κλειδιά: Περιοδοντίτιδα, LPS, Μαστοκύτταρα, Προφλεγμονώδεις διαμεσολαβητές

Σύγχρονες απόψεις σχετικά με την αιτιοπαθογένεια και θεραπευτική αντιμετώπιση της Περιεμφυτευματίτιδας (σελ. 67-92)

Τσιράκη Μ., Βούρος Ι.

Περίληψη: PDF (434Kb) Πλήρες άρθρο: PDF (3.58Mb) Βιβλιογραφία: PDF (447Kb)

Λέξεις κλειδιά: Περιεμφυτευματίτιδα, Αιτιολογία, Μικροβιολογία, Παθογένεια, Επιπολασμός, Θεραπεία

Νεότερα δεδομένα και σύγχρονες εφαρμογές της μη-χειρουργικής περιοδοντικής θεραπείας (σελ. 93-103)

Ματαυτσή Μ., Βούρος Ι.

Περίληψη: PDF (415Kb) Πλήρες άρθρο: PDF (901Κb) Βιβλιογραφία: PDF (387Kb)

Λέξεις κλειδιά: Μη-χειρουργική περιοδοντική θεραπεία, Σύγχρονα δεδομένα, Μη-χειρουργική περιοδοντική θεραπεία ελαχίστης παρέμβασης

Χρόνια περιοδοντίτιδα ταχείας εξέλιξης: Τι γνωρίζουμε σήμερα (σελ. 105-125)

Μαραγκού Θ., Σεφερλή Π.

Περίληψη: PDF (404Kb) Πλήρες άρθρο: PDF (687Κb) Βιβλιογραφία: PDF (409Kb)

Λέξεις κλειδιά: Χρόνια περιοδοντίτιδα ταχείας εξέλιξης, Διάγνωση, Αιτιοπαθογένεια, Θεραπεία

Τα νέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας 2016 (σελ. 127-132)

Μπαλτάς Γεώργιος

Πλήρες κείμενο: PDF (443Kb)

Οδηγίες για τους συγγραφείς (σελ. 133-143)

Πλήρες κείμενο: PDF (5.90Mb)