Τόμος 26 (2017)

Ηλεκτρονική δημοσίευση: 2 Οκτωβρίου 2017

Περιεχόμενα (σελ. 2-4)

 Πλήρες κείμενο: PDF (486Kb)

Εισαγωγικό σημείωμα της Συντακτικής Επιτροπής (σελ. 9-11)

Πλήρες κείμενο: PDF (437Kb)

Ταξινόμηση των νόσων του περιοδοντίου: παρελθόν, παρόν και μέλλον (σελ. 13-29)

Δελατόλα Χ., Loos B. G., Laine M.

Περίληψη: PDF (484Kb) Πλήρες άρθρο: PDF (691Kb) Βιβλιογραφία: PDF (442Kb)

Λέξεις κλειδιά: Ταξινόμηση, νόσοι του περιοδοντίου, περιοδοντίτιδα

Έκφραση της IL-17 και του υποδοχέα της σε ουλικούς ιστούς μετά από μη χειρουργική περιοδοντική θεραπεία. Πιλοτική μελέτη (σελ. 31-43)

Δερέκα Ξ., Μαρκοπούλου Κ., Φανουράκης Ι., Κορομάντζος Π., Τσελένη-Μπαλαφούτη, Σ., Βρότσος Ι.

Περίληψη: PDF (420Kb) Πλήρες άρθρο: PDF (4 Mb) Βιβλιογραφία: PDF (423Kb)

Λέξεις κλειδιά: IL-17, περιοδοντίτιδα, ουλικοί ιστοί, μη χειρουργική περιοδοντική θεραπεία

Η συμβολή του συνένζυμου Q10 στην αντιμετώπιση της περιοδοντικής νόσου (σελ. 45-54)

Δομανιζάκη Α., Ντόκου Π., Φουρμούζης Ι., Καρούσης Ι. Κ.

Περίληψη: PDF (405Kb) Πλήρες άρθρο: PDF (678Kb) Βιβλιογραφία: PDF (440Kb)

Λέξεις κλειδιά: Συνένζυμο Q10, περιοδοντικές νόσοι, αντιοξειδωτική ικανότητα, συμπληρωματική χορήγηση

Διατήρηση του αποτελέσματος της περιοδοντικής θεραπείας (σελ. 55-78)

Σιαμαντάς Ι., Τσιλιγκρού Ι., Πανή Π., Πανής Β.

Περίληψη: PDF (403Kb) Πλήρες άρθρο: PDF (5Mb) Βιβλιογραφία: PDF (475Kb)

Λέξεις κλειδιά: Νόσοι του περιοδοντίου, κριτήρια ολοκλήρωσης θεραπείας, υποστηρικτική θεραπεία

Η ακτινοβολία Laser ως συμπληρωματική θεραπευτική προσέγγιση της μη χειρουργικής περιοδοντικής θεραπείας. Δυνατότητες και περιορισμοί (σελ. 79-103)

Κατσικάνης Φ., Βούρος Ι.

Περίληψη: PDF (495Kb) Πλήρες άρθρο: PDF (4Mb) Βιβλιογραφία: PDF (484Kb)

Λέξεις κλειδιά: Συσκευές Laser, Nd:YAG Laser, διοδικά Laser, Laser ερβίου, φωτοδυναμική θεραπεία, περιοδοντική νόσος, περιεμφυτευματίτιδα

Χειρουργικές τεχνικές ελάχιστης παρέμβασης στο περιοδόντιο (σελ. 105-124)

Τσαχουρίδου Ι., Βούρος Ι.

Περίληψη: PDF (490Kb) Πλήρες άρθρο: PDF (4Mb) Βιβλιογραφία: PDF (450Kb)

Λέξεις κλειδιά: Ελάχιστη παρέμβαση, χειρουργική τεχνική, MIS, MIST, M-MIST, SFA

Δόντια και κερατινοποιημένοι ιστοί (σελ. 125-144)

Γκατζώνης Α., Βρεττός Α.

Περίληψη: PDF (402Kb) Πλήρες άρθρο: PDF (3Mb) Βιβλιογραφία: PDF (446Kb)

Λέξεις κλειδιά: Κερατινοποιημένοι ιστοί, προσπεφυκότα ούλα, ελεύθερα ούλα, προσθετική αποκατάσταση, ορθοδοντική, αύξηση διαστάσεων κερατινοποιημένων ιστών

Τα νέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας 2017 (σελ. 145-147)

Μπαλτάς Γεώργιος

Πλήρες κείμενο: PDF (520Kb)

Ημερίδα καθηγητή Jan Lindhe (σελ. 151-152)

Πλήρες κείμενο: PDF (2Mb)

Οδηγίες για τους συγγραφείς (σελ. 153-163)

Πλήρες κείμενο: PDF (6Mb)