Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα • Τόμος 25 • 2016

Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα • Τόμος 24 • 2014-2015

Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα • Τόμος 23 • 2013

Πραγματικότητα και μύθοι για την συνολική απομάκρυνση του μικροβιακού φορτίου. Πρωτεομική ανάλυση του υγρού της ουλοδοντικής σχισμής και του σάλιου στην Περιοδοντολογία. Επιβίωση εμφυτευμάτων σε ασθενείς με επιθετική περιοδοντίτιδα. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και αναφορά περίπτωσης.

Οι μικροβιακές κοινότητες των υποουλικών βιοϋμένων. Κλινική εφαρμογή των ακτίνων laser στη θεραπεία της περιοδοντίτιδας και περιεμφυτευματίτιδας. Αναγεννητική περιοδοντική θεραπεία: οι δυνατότητες της ιστικής μηχανικής

Επετειακή Έκδοση: Από τις εστιακές λοιμώξεις στην ιατρική περιοδοντολογία. Αντίδραση οξείας φάσης: κλινική σημασία και βιολογικοί δείκτες. Η σχέση μεταξύ των χρόνιων περιοδοντικών και αθηροσκληρωτικών καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Παρελθόν, παρόν και μέλλον των οδοντικών εμφυτευμάτων. Υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Η εφαρμογή οστικών μοσχευμάτων και αφοριστικών μεμβρανών για αύξηση της ελλειμματικής φατνιακής ακρολοφίας

Μη χειρουργική περιοδοντική θεραπεία: Τι γνωρίζουμε και που βρισκόμαστε σήμερα. Επίδραση της μη χειρουργικής θεραπείας στις κλινικές και μικροβιολογικές παραμέτρους της περιοδοντικής νόσου. Μηχανικά μέσα ελέγχου οδοντικών μικροβιακών βιοϋμένων (στοματική υγιεινή, επαγγελματική απομάκρυνση εναποθέσεων).

Ειδικότητα Περιοδοντολογίας. Αιτιολογική προσέγγιση της πλαστικής χειρουργικής του περιοδοντίου. Ουλικό χαμόγελο ("Gummy smile") - Αιτιολογία - Διάγνωση - Θεραπευτικές επιλογές

Η βιβλιοθήκη Cochrane και οι τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες - ένα πολύτιμο βοήθημα για την κλινική πράξη. Σύγκλειση και περιοδόντιo. Διογκώσεις των ούλων από φάρμακα: Σύγχρονες απόψεις για την αιτιοπαθογένεια και τους παράγοντες κινδύνου.

Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα • Τόμος 26 • 2017