Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογίας και Οδοντικών Εμφυτευμάτων

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας online ή κατεβάστε το έντυπο.

  ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  Κατηγορία Μέλους της Ελληνικής Εταιρείας Περιοδοντολογίας και Οδοντικών Εμφυτευμάτων

  Σπουδές

  Προπτυχιακά

  Μεταπτυχιακά

  Παρακαλούμε επισυνάψατε φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών σας.

  Γράψτε οτιδήποτε θεωρείτε ότι αποδεικνύει τη συμμετοχή ή το ενδιαφέρον σας για την Περιοδοντολογία

  Αναφέρατε δύο ή τρία από τα μέλη της Εταιρείας, τα οποία σας γνωρίζουν και σας συστήνουν, για να γίνετε μέλος.

  Επισυνάψτε, αν έχετε, συστατικές επιστολές