Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογίας και Οδοντικών Εμφυτευμάτων

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιοδοντολογίας

Αμερικανική Ακαδημία Περιοδοντολογίας

Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία

Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθήνας

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Αμερικανική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

ADA Center for Evidence-Based Dentistry

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

National Library of Medicine, Η.Π.Α.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Ταμείο Συντάξεως & Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οδοντιατρική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Michigan, Η.Π.Α.

Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ohio State University, Η.Π.Α.

Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Columbia, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.

Οδοντιατρική Σχολή Malmo, Σουηδίας