Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογίας και Οδοντικών Εμφυτευμάτων

Healthy gums look good on you! Protect them!

The slogan this year has a positive tone of voice and matches our brand values: Healthy gums look good on you! Protect them! Moreover, it states that healthy gums are part of our wellbeing and beauty, and it converges with our aim to prevent gum disease.