Οργάνωση Σύνταξης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δανάη Απατζίδου

Ιωάννης Βούρος

Ξανθίππη Δερέκα

Ανθούλα Διαμάντη-Κηπιώτη

Βασίλειος Πανής

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ

Ανθούλα Διαμάντη-Κηπιώτη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιωάννης Βρότσος

Ανθούλα Διαμάντη-Κηπιώτη

Αντώνης Κωνσταντινίδης

Ανδρέας Παράσχης

 

Print ISSN: 1105-3054

Web ISSN: 1792-3387

Συχνότητα έκδοσης: Ετήσια