Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογίας και Οδοντικών Εμφυτευμάτων

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

by

Καταστατικό

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας

Πρόεδρος: Χάρης Καλαϊτζάκης

Αντιπρόεδρος: Λάζαρος Τσαλίκης

Απερχόμενος Πρόεδρος: Φοίβος Μαδιανός

Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Παπαϊωάννου

Ταμίας: Ξανθίππη Δερέκα

Μέλη: Σπύρος Βασιλόπουλος, Λεωνίδας ΜπατάςΝικόλαος Μάρκου 

Αναπληρωματικά μέλη: Σωτήρης Ζησόπουλος, Γεώργιος Χαραλαμπάκης

Προηγούμενα ΔΣ της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας

Η Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1982.

Από τότε, πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι με την συμμετοχή τους στα δρώμενα της εταιρείας, την βοήθησαν να ανδρωθεί και στην συνέχεια να διαγράψει μία σημαντικότατη πορεία μέσα στην οδοντιατρική κοινότητα.

Μπορείτε να δείτε όλους όσους συμμετείχαν στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας από το 1982 έως σήμερα σε αυτό το αρχείο.

Κατηγορίες Μελών της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας

Τα Μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε :

Α. Τακτικά

Β. Συνεργά

Γ. Επίτιμα

Δ. Ξένοι Εταίροι

Ε. Ανενεργά

ΣΤ. Ισόβια

(Α) Τακτικά μέλη

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν άτομα με αναγνωρισμένη συμμετοχή στην προαγωγή της Οδοντιατρικής επιστήμης που έχουν ήθος και εν γένει προσωπικότητα που αρμόζει σε επιστήμονα, είναι σε θέση να υποβοηθήσουν την εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το ισχύον κατά την εγγραφή τους Καταστατικό της Εταιρείας. Τα τακτικά μέλη πρέπει να είναι Οδοντίατροι, που από διετίας και πλέον έχουν καταστεί πτυχιούχοι Ελληνικών ή αναγνωρισμένων ισότιμων ξένων Οδοντιατρικών Σχολών, που έχουν αποδειχτικά στοιχεία ότι έχουν κάνει ειδικές σπουδές στην Περιοδοντολογία ή έχουν αποκλειστική απασχόληση στην ειδικότητα της Περιοδοντολογίας, ή έχουν δείξει έμπρακτο και αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την Περιοδοντολογία με επιστημονικές ανακοινώσεις ή διαλέξεις ή εργασίες. Η αποδοχή νέων τακτικών μελών γίνεται μετά από υποβολή αίτησης προς το Δ.Σ,. που υποστηρίζεται από δύο ( 2 ) τουλάχιστον τακτικά μέλη και συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Το Δ.Σ. εισηγείται την αποδοχή των νέων μελών στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ( 2/3 ) των παρόντων.

(Β) Συνεργά μέλη

Μπορούν να γίνουν οδοντίατροι πτυχιούχοι Ελληνικών ή αναγνωρισμένων ισότιμων ξένων Οδοντιατρικών Σχολών, που έχουν ειδικές σπουδές σ’ άλλες ειδικότητες πλην της Περιοδοντολογίας ή είναι γενικοί οδοντίατροι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τηνΠεριοδοντολογία. Τα μέλη αυτά εγγράφονται με την ίδια διαδικασία που εγγράφονται τα τακτικά μέλη. Στην περίπτωση που αποκτήσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και επιθυμούν να γίνουν τακτικά μέλη, πρέπει να παρουσιάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία τους και να αιτιολογήσουν τους λόγους μετάταξης τους στα τακτικά μέλη, με έγγραφη αίτησή τους στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. εισηγείται την αποδοχή των νέων μελών στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ( 2/3 ) των παρόντων.

(Γ) Επίτιμα μέλη

Αποτελεί τιμητική διάκριση και επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα κάθε εθνικότητας που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην κοινωνία και την επιστήμη γενικά και ειδικότερα στην Περιοδοντολογία, καθώς και άτομα που έχουν συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., ή μετά από πρόταση ενός τρίτου ( 1/3 ) μελών της Εταιρείας. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να προτείνει την απονομή του τίτλου του επίτιμου προέδρου.

(Δ) Ξένοι Εταίροι

Ξένοι Εταίροι μπορούν να γίνουν άτομα ξένης εθνικότητας που έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στην Περιοδοντολογία, και έχουν συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Οι Ξένοι Εταίροι ανακηρύσσονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., ή μετά από πρόταση ενός τρίτου ( 1/3 ) μελών της Εταιρείας.

(Ε) Ανενεργά μέλη

Με πρόταση του Δ.Σ. η Γενική συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των μελών της, την μετατροπή της ιδιότητας μέλους από Τακτικό ή Συνεργό σε Ανενεργό μέλος. Ανενεργά ονομάζονται τα μέλη εκείνα τα οποία κατά το παρελθόν είχαν ενεργό συμμετοχή ή ήταν ιδρυτικά μέλη ή έχουν προσφέρει στην Εταιρεία και σταμάτησαν να επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της Εταιρείας ή και δεν πληρώνουν συνδρομές, επίσης απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε περισσότερες από δύο συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις.

(ΣΤ) Ισόβια μέλη

Ισόβια μέλη μπορούν να γίνουν μετά από αίτησή τους ή μετά από απόφαση του Δ.Σ. όσα εκ των μελών της Εταιρείας λόγω ηλικίας ή φυσικής κατάστασης δεν δύνανται να συμμετέχουν ενεργά. Τα μέλη αυτά ήταν συνεπή ως προς τις υποχρεώσεις τους στην Εταιρεία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η προστασία της ιδιωτικότητας σας και η συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας για την Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και σας ενημερώνουμε μέσω αυτής της πολιτικής, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η ενημέρωση περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν την συλλογή των προσωπικών δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας και άλλων εφαρμογών.

Ο χρήστης αυτής της ιστοσελίδας ενημερώνεται για τη διαχείριση των δεδομένων που παρέχονται στην ΕΠΕ μέσα από φόρμες επικοινωνίας, των δεδομένων που δημιουργούνται μέσα από την πλοήγηση στην ιστοσελίδα και όποια άλλα μέσα του μέλλοντος και μέσα από επικοινωνίες πληροφοριών που μπορεί να γίνονται από διαφορετικά μέσα, όλα για τους σκοπούς που ενδείκνυνται στην πολιτική αυτή.

Α. Ποιος είναι ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων λέγεται Γιώργος Χαραλαμπάκης, διεύθυνση Καρνεάδου 45, 106 76 Αθήνα, με διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: g.charalampakis@gmail.com

Β. Τι είδους προσωπικά δεδομένα διαχειριζόμαστε

Με την εγγραφή στην ΕΠΕ τα προσωπικά δεδομένα των μελών, τα οποία διαχειρίζεται η ΕΠΕ είναι:

 • Όνομα και επίθετο

 • Τηλέφωνα και εργασιακή απασχόληση

 • Ταχυδρομική διεύθυνση

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Έτος γέννησης και φύλο

 • Τίτλοι σπουδών και μεταπτυχιακών

Αν ο επισκέπτης της ιστοσελίδας επικοινωνήσει με την ΕΠΕ μέσα από την ενότητα ‘’επικοινωνία’’, οι πληροφορίες που θα διαχειριστεί η ΕΠΕ είναι:

 • Όνομα χρήστη

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Τα προσωπικά δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται στο σώμα του κειμένου

Ο χρήστης εγγυάται την ακρίβεια και αλήθεια των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων και αναλαμβάνει να τα διατηρεί ανανεωμένα και να ενημερώσει την ΕΠΕ για τυχόν αλλαγή.

Η ΕΠΕ δεν δέχεται να παραλαμβάνει πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα από τρίτους παρεχόμενα από το χρήστη. Η ΕΠΕ υποθέτει ότι στην περίπτωση που ο χρήστης μεταφέρει προσωπικά δεδομένα από τρίτους, ο χρήστης έχει την αναγκαία νομιμότητα για να το διαπράξει.

Γ. Για ποιους σκοπούς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και πάνω σε ποια βάση το κάνουμε αυτό

 1. Σκοποί βασισμένοι στα νόμιμα συμφέροντα της ΕΠΕ.

 • Διαχείριση και επίλυση ιών ή θεμάτων και παροχή υπηρεσιών συντήρησης στις ιστοσελίδες και στις εφαρμογές μας, αν χρειαστεί.

 • Ανταπόκριση σε αιτήματα, μηνύματα ή άσκηση δικαιωμάτων από χρήστες και ενδιαφερόμενα μέρη.

ΙΙ. Σκοποί βασισμένοι στη συγκατάθεση του χρήστη με την εγγραφή στην ΕΠΕ

 • Διαχείριση της σχέσης με τον εγγεγραμμένο χρήστη

 • Συντήρηση αρχείου χρηστών.

 • Μοίρασμα της πληροφορίας που ανταποκρίνεται στην εγγραφή του μέλους και των πράξεων που εκτελούνται από ένα τέτοιο μέλος της ΕΠΕ.

 • Οποιαδήποτε άλλη συμπληρωματική πληροφορία ή πληροφορία απαραίτητη για την κατάλληλη εκπλήρωση και ανάπτυξη της σχέσης ανάμεσα σε ΕΠΕ και μέλος.

 • Αν επιτρέπεται από το μέλος της ΕΠΕ, η αποστολή ενημερωτικού δελτίου.

 • Διαχείριση επιστημονικών και άλλων εκδηλώσεων.

Δ. Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα παρεχόμενα από τα μέλη της ΕΠΕ θα κρατηθούν μέχρι το τέλος της σχέσης της με τα μέλη.

Σε κάθε περίπτωση θα αποθηκευθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια

ι) την νομική υποχρέωση της ΕΠΕ για αποθήκευση

ιι) διάρκεια της σχέσης με το μέλος

ιιι) αίτημα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων

iv) διαγραφή μέλους

Επιπρόσθετα, η ΕΠΕ αναλαμβάνει να διαχειριστεί και να συλλέξει προσωπικά δεδομένα:

 • Με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο

 • Με κατάλληλο, σχετικό και περιορισμένο τρόπο

 • Για όσο χρόνο είναι αυστηρά αναγκαίο

Η ΕΠΕ επίσης αναλαμβάνει να σέβεται τις αρχές ιδιωτικότητας από σχεδιασμό και από προεπιλογή καθώς και την αρχή λογοδοσίας, όπως εδραιώθηκε στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Ε. Θα μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτα μέρη εκτός ΕΠΕ;

Σας πληροφορούμε ότι τα δεδομένα σας ίσως τα διαχειριστούν και τρίτοι εκτός του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων σε δύο περιπτώσεις :

ι) εντολή διαχείρισης από την ΕΠΕ σε παροχέα υπηρεσιών

ΙΙ) μεταφορά δεδομένων σε τρίτους λόγω νομικής υποχρέωσης ή αιτήματος από κάποια Αρχή.

Ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να έχει τρίτα πρόσωπα παρόχους υπηρεσιών , οι οποίοι μπορεί να διαχειριστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για την κατάλληλη παροχή υπηρεσιών όπως συντήρηση της ιστοσελίδας ή διαχείριση επιστημονικών ή άλλων εκδηλώσεων.

Η διαχείριση δεδομένων εκτελούμενη από τρίτους θα γίνεται σύμφωνα με τους σκοπούς όπως περιγράφονται στην ενότητα ‘’ Σκοποί διαχείρισης’’ και θα είναι νόμιμη να γίνεται, βασισμένη στη Συμφωνία Διαχείρισης Δεδομένων υπογεγραμμένη ανάμεσα στον πάροχο και στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα μας μπορεί να υπάρχουν cookies , εγκατεστημένα από τρίτους που θα συλλέξουν τα προσωπικά σας δεδομένα, αν τα αποδεχτείτε. Σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την πολιτική των cookies μας για περισσότερες πληροφορίες πάνω στο θέμα.

Ζ. Τι δικαιώματα έχετε σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων σας

Ο πάροχος πληροφοριών μπορεί να εξασκήσει τα δικαιώματα του/της σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες και σε σχέση με τους περιορισμούς των δικαιωμάτων , όπως αυτοί συμπεριλαμβάνονται στους κανονισμούς προστασίας δεοδμένων.

Δικαιώματα του παρόχου πληροφοριών: • Πρόσβαση

Δικαίωμα επιβεβαίωσης από τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων αν τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν αυτόν/αυτή υπόκεινται σε επεξεργασία και όπου αυτό γίνεται, πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.

 • Διόρθωση

Δικαίωμα διόρθωσης από τον υπεύθυνο προστασίας, ανακριβών προσωπικών δεδομένων που αφορούν αυτόν/αυτή.

– Διαγραφή

Δικαίωμα διαγραφής από τον υπεύθυνο προστασίας, προσωπικών δεδομένων που αφορούν αυτόν/αυτή.

 • Άρνηση

Δικαίωμα άρνησης, για λόγους σχετικούς με τη συγκεκριμένη κατάσταση αυτού/αυτής, οποιαδήποτε χρονική στιγμή επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν αυτόν/αυτή, η οποία βασίζεται στην εκτέλεση ενός καθήκοντος για δημόσιο συμφέρον ή σε έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 • Περιορισμό διαχείρισης

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τον υπεύθυνο προστασίας σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από τον πάροχο, δίνοντας τη δυνατότητα για μια περίοδο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.

 • Η διαχείριση είναι παράνομη και ο πάροχος πληροφοριών εναντιώνεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητά αντίθετα τον περιορισμό της χρήσης τους.

 • Ο υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν χρειάζεται πια τα προσωπικά δεδομένα για λόγους επεξεργασίας αλλά απαιτούνται από τον πάροχο για εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών ισχυρισμών.

 • Ο πάροχος έχει αρνηθεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων εν αναμονή της επαλήθευσης αν οι νόμιμες αιτιάσεις του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν έναντι εκείνων του παρόχου.

 • Απόσυρση της συγκεκριμένης συγκατάθεσης

Ο πάροχος δεδομένων έχει το δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης του/της οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

 • Φορητότητα

Ο πάροχος δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει προσωπικά δεδομένα που αφορούν αυτόν/αυτή , τα οποία αυτός/αυτή έχει στο παρελθόν προσκομίσει στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε μια δομημένη, κοινή φόρμα η οποία μπορεί να αναγνωστεί από μηχάνημα και έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Tρόποι άσκησης δικαιωμάτων:

Ο πάροχος προσωπικών δεδομένων μπορεί να εξασκήσει τα δικαιώματά του/της με την αποστολή επικοινωνίας υπόψη του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων, Γιώργου Χαραλαμπάκη, με διεύθυνση Καρνεάδου 45, 106 76 Αθήνα & με διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: g.charalampakis@gmail.com.

Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος θα υποδείξει ποιο δικαίωμα ασκεί και όπου χρειαστεί θα προσκομίσει πρόσθετες πληροφορίες.

Για άσκηση του όποιου δικαιώματος απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ή εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητα.

Η ΕΠΕ θα ανταποκριθεί στο αίτημα μέσα στις νόμιμες προθεσμίες και λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε νομικό πλαίσιο.

Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί την υποβολή καταγγελίας είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλο της (Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 11523 Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική μορφή (complaints@dpa.gr).

Ωστόσο, παρακαλούμε θερμά να προηγηθεί επικοινωνία μαζί μας προτού υποβληθεί κάποιο παράπονο, μέσα από τους τρόπους που περιγράφηκαν πιο πάνω, με στόχο να ασχοληθούμε με το αίτημα πιο γρήγορα και να διευκρινίσουμε όποιες αμφιβολίες ανέκυψαν.

Αν εξασκήσει κανείς τα δικαιώματά του, είναι πιθανό να παραμείνουν μπλοκαρισμένα τα προσωπικά δεδομένα , στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών, σε συμφωνία με τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων, προς συμμόρφωση με τις ευθύνες που πιθανόν προκύπτουν από την επεξεργασία.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: g.charalampakis@gmail.com

H. Μπορεί να τροποποιηθεί η πολιτική απορρήτου;

Η ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της πολιτικής απορρήτου οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε περίπτωση ουσιαστικής τροποποίησης των όρων αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τα μέλη της & τους χρήστες της ιστοσελίδας & άλλων εφαρμογών σχετικά με τους νέους όρους που έχουν εισαχθεί.

Συστήνουμε στο χρήστη την περιοδική ενημέρωση του για την πολιτική απορρήτου διότι την στιγμή χρήσης της ιστοσελίδας είναι σε ισχύ η δημοσιευμένη πολιτική απορρήτου.

Αν έχετε απορίες ή θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου, παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: g.charalampakis@gmail.com