Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογίας και Οδοντικών Εμφυτευμάτων

Σελ. 77-87 «Αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες στην οστική ανάπλαση της φατνιακής ακρολοφίας: Παρουσίαση δύο περιπτώσεων και σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση.»

by dmhsupport

Δείτε επίσης