Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογίας και Οδοντικών Εμφυτευμάτων

Home Περιοδικό Αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες στην οστική ανάπλαση της φατνιακής ακρολοφίας: Παρουσίαση δύο περιπτώσεων και σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Αυτόλογοι αυξητικοί παράγοντες στην οστική ανάπλαση της φατνιακής ακρολοφίας: Παρουσίαση δύο περιπτώσεων και σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση.

by dmhsupport