Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογίας και Οδοντικών Εμφυτευμάτων

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕ

Η Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1982 από τον καθηγητή Φώτη Μήτση και 20 ιδρυτικά μέλη. Αρχικά στεγάστηκε στην έδρα της Περιοδοντολογίας στην Οδοντιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αργότερα, το 1992, με πρόεδρο την κυρία Ανθούλα Κηπιώτη-Διαμάντη αγόρασε ιδιόκτητο χώρο, ο οποίος αποτελείται από γραφεία, αίθουσα σεμιναρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων, χώρο επιτραπέζιων επιδείξεων και βιβλιοθήκη.

 

Η Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας το 1993. Η κυρία Άλκη Ανδρονικάκη έγινε η πρώτη Ελληνίδα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας το 1999. Η κυρία Ιωάννα Καμμά έγινε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας το 2005.

 

 

Σκοπός της Εταιρείας είναι η διάδοση της Οδοντιατρικής Επιστήμης γενικά και συγκεκριμένα η πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπεία των Νόσων του Περιοδοντίου προς όφελος της Στοματικής Υγείας του πληθυσμού. Ειδικότερα οι σκοποί της Εταιρείας είναι:

 

 • Η ανύψωση και η διάδοση της Περιοδοντολογίας στον Ελλαδικό χώρο.
 • Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας περιοδοντικής θεραπείας από το οδοντιατρικό επάγγελμα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
 • Η διενέργεια έρευνας, εκπαίδευσης και αγωγής για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη βελτίωση του επιπέδου στοματικής υγείας και την πρόληψη των νοσημάτων του περιοδοντίου του πληθυσμού, από μέλη της Εταιρείας, με στόχο την εξέλιξη της Περιοδοντολογίας.
 • Η σύνδεση των Ελλήνων Οδοντιάτρων με ανάλογες εταιρείες, οργανώσεις και φορείς (Ε.Ε., Π.Ο.Υ.) στο διεθνή χώρο που ασχολούνται με θέματα Περιοδοντολογίας.
 • Κάθε άλλος σκοπός συναφής και παρεμφερής με τα παραπάνω.

 

 

Η Εταιρεία επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της με κάθε νόμιμο μέσο και συγκεκριμένα με:

 

 • Την οργάνωση συναντήσεων, ομιλιών, συμποσίων, σεμιναρίων, κλινικών επιδείξεων, ημερίδων και συνεδρίων με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων σε θέματα που αναφέρονται στον κλάδο της Περιοδοντολογίας ειδικότερα αλλά και στις συγγενικές προς αυτόν επιστήμες της Οδοντιατρικής και της Ιατρικής γενικότερα.
 • Τη μετάκληση από το εξωτερικό ειδικών επιστημόνων για παρουσίαση οδοντιατρικών θεμάτων ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος σε μέλη και σε μη μέλη της Εταιρείας.
 • Τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, όπως επίσης και εκλαϊκευμένα άρθρα σε έντυπα γενικότερου ενδιαφέροντος ή ομιλίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 • Την έκδοση ειδικού επιστημονικού περιοδικού που φέρει τον τίτλο Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα στο οποίο θα δημοσιεύονται σχετικές επιστημονικές εργασίες των εταίρων και άλλων επιστημόνων ως και οι δραστηριότητες της Εταιρείας.
 • Την έκδοση η συμμετοχή στην έκδοση εντύπων που αφορούν την Περιοδοντολογία, αλλά και την Οδοντιατρική γενικότερα.
 • Την εκπόνηση ερευνών, μελετών και προγραμμάτων σχετικών με θέματα Περιοδοντολογίας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής πολιτείας, των οδοντιατρικών Τμημάτων, των Οδοντιατρικών Εταιριών, των συνδικαλιστικών οργάνων, καθώς και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς σε διεθνές επίπεδο όπως π.χ. είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση (Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιοδοντολογίας (European Federation of Periodontology) ή άλλες Επιστημονικές Εταιρείες.

Η έδρα της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Ήλιδος 54-56, ΤΚ 11527, Γουδή, Αθήνα. Εκεί βρίσκεται ο ιδιόκτητος χώρος της εταιρείας ο οποίος αποτελείται από γραφεία, αίθουσα σεμιναρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων, χώρο επιτραπέζιων επιδείξεων και βιβλιοθήκη.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΕ

Πρόεδρος: Βασίλειος Παπαϊωάννου

Αντιπρόεδρος: Σπύρος Βασιλόπουλος

Απερχόμενος Πρόεδρος: Λάζαρος Τσαλίκης

Γεν. Γραμματέας: Ξανθίππη Δερέκα

Ταμίας: Γιώργος Χαραλαμπάκης

Μέλη: Λεωνίδας Μπατάς, Νίκος Μάρκου, Βέτα Δουφεξή

Αναπληρωματικά μέλη: Δημήτρης Μαλάμης, Μαρία Μπαλτά

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΣ ΕΠΕ

Η Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1982.

 

Από τότε, πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι με την συμμετοχή τους στα δρώμενα της εταιρείας, την βοήθησαν να ανδρωθεί και στην συνέχεια να διαγράψει μία σημαντικότατη πορεία μέσα στην οδοντιατρική κοινότητα.

 

Μπορείτε να δείτε όλους όσους συμμετείχαν στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας από το 1982 έως σήμερα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν άτομα με αναγνωρισμένη συμμετοχή στην προαγωγή της Οδοντιατρικής επιστήμης που έχουν ήθος και εν γένει προσωπικότητα που αρμόζει σε επιστήμονα, είναι σε θέση να υποβοηθήσουν την εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το ισχύον κατά την εγγραφή τους Καταστατικό της Εταιρείας. Τα τακτικά μέλη πρέπει να είναι Οδοντίατροι, που από διετίας και πλέον έχουν καταστεί πτυχιούχοι Ελληνικών ή αναγνωρισμένων ισότιμων ξένων Οδοντιατρικών Σχολών, που έχουν αποδειχτικά στοιχεία ότι έχουν κάνει ειδικές σπουδές στην Περιοδοντολογία ή έχουν αποκλειστική απασχόληση στην ειδικότητα της Περιοδοντολογίας, ή έχουν δείξει έμπρακτο και αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την Περιοδοντολογία με επιστημονικές ανακοινώσεις ή διαλέξεις ή εργασίες. Η αποδοχή νέων τακτικών μελών γίνεται μετά από υποβολή αίτησης προς το Δ.Σ,. που υποστηρίζεται από δύο ( 2 ) τουλάχιστον τακτικά μέλη και συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Το Δ.Σ. εισηγείται την αποδοχή των νέων μελών στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ( 2/3 ) των παρόντων.

Μπορούν να γίνουν οδοντίατροι πτυχιούχοι Ελληνικών ή αναγνωρισμένων ισότιμων ξένων Οδοντιατρικών Σχολών, που έχουν ειδικές σπουδές σ’ άλλες ειδικότητες πλην της Περιοδοντολογίας ή είναι γενικοί οδοντίατροι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Περιοδοντολογία. Τα μέλη αυτά εγγράφονται με την ίδια διαδικασία που εγγράφονται τα τακτικά μέλη. Στην περίπτωση που αποκτήσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και επιθυμούν να γίνουν τακτικά μέλη, πρέπει να παρουσιάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία τους και να αιτιολογήσουν τους λόγους μετάταξης τους στα τακτικά μέλη, με έγγραφη αίτησή τους στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. εισηγείται την αποδοχή των νέων μελών στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ( 2/3 ) των παρόντων.

Αποτελεί τιμητική διάκριση και επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα κάθε εθνικότητας που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην κοινωνία και την επιστήμη γενικά και ειδικότερα στην Περιοδοντολογία, καθώς και άτομα που έχουν συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., ή μετά από πρόταση ενός τρίτου ( 1/3 ) μελών της Εταιρείας. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να προτείνει την απονομή του τίτλου του επίτιμου προέδρου.

Ξένοι Εταίροι μπορούν να γίνουν άτομα ξένης εθνικότητας που έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στην Περιοδοντολογία, και έχουν συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Οι Ξένοι Εταίροι ανακηρύσσονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., ή μετά από πρόταση ενός τρίτου ( 1/3 ) μελών της Εταιρείας.

Με πρόταση του Δ.Σ. η Γενική συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των μελών της, την μετατροπή της ιδιότητας μέλους από Τακτικό ή Συνεργό σε Ανενεργό μέλος. Ανενεργά ονομάζονται τα μέλη εκείνα τα οποία κατά το παρελθόν είχαν ενεργό συμμετοχή ή ήταν ιδρυτικά μέλη ή έχουν προσφέρει στην Εταιρεία και σταμάτησαν να επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της Εταιρείας ή και δεν πληρώνουν συνδρομές, επίσης απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε περισσότερες από δύο συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις.

Ισόβια μέλη μπορούν να γίνουν μετά από αίτησή τους ή μετά από απόφαση του Δ.Σ. όσα εκ των μελών της Εταιρείας λόγω ηλικίας ή φυσικής κατάστασης δεν δύνανται να συμμετέχουν ενεργά. Τα μέλη αυτά ήταν συνεπή ως προς τις υποχρεώσεις τους στην Εταιρεία.