Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογίας και Οδοντικών Εμφυτευμάτων

Δημοσίευση προκήρυξης βραβείου “Φώτη Μήτση” από την Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογίας & Οδοντικών Εμφυτευμάτων

by dmhsupport
EPE News Featured

Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Περιοδοντολογίας & Οδοντικών Εμφυτευμάτων έχει εγκρίνει από τις 31-3-2012 τη θεσμοθέτηση βραβείου προς τιμήν του αείμνηστου Καθηγητή Περιοδοντολογίας και πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Φ. Ι .Μήτση, σε αναγνώριση της μακρόχρονης και σημαντικής προσφοράς του. Το βραβείο προκηρύσσεται ανά διετία από το 2014. Το 2022 είναι το έτος της πέμπτης απονομής του Βραβείου του οποίου παραθέτουμε την προκήρυξη.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. Θεσμοθετείται βραβείο της ΕΠΕ  με την ονομασία «Βραβείο Φώτη Μήτση». Το βραβείο  χορηγείται παγίως από την Εταιρεία και η χορηγία καθώς και η ονομασία του δεν τροποποιείται για κανένα λόγο και από κανένα όργανο.

2. Σκοπός του βραβείου είναι η ενθάρρυνση, η υποστήριξη και η δημόσια προβολή της δραστηριότητας νέων Οδοντιάτρων στον τομέα της Περιοδοντολογίας.

3. Το βραβείο συνίσταται σε:

 • Εφ΄ άπαξ καταβολή χρηματικού ποσού  1500 ευρώ. Αναπροσαρμογή του χρηματικού ποσού μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής συνέλευσης μετά από πρόταση του Δ.Σ.
 • Απονομή τιμητικού διπλώματος
 • Χορήγηση πιθανών προσφορών από Οδοντιατρικές Εμπορικές Εταιρείες, ή άλλων παροχών,  εγκεκριμένων από το ΔΣ της ΕΠΕ.        

4. Το βραβείο χορηγείται ανά διετία  και απονέμεται κατά την διάρκεια τελετής που έχει οργανωθεί από την Εταιρεία, στα πλαίσια της καθιερωμένης εορταστικής έναρξης του επιστημονικού προγράμματος της ΕΠΕ.

5. Το βραβείο απευθύνεται σε νέους Έλληνες, Κυπρίους ή άλλους ομογενείς οδοντιάτρους ηλικίας μέχρι 32 ετών με αποδεδειγμένη  εκπαίδευση, γνώση και προσφορά στην Περιοδοντολογία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν περατώσει επιτυχώς τον πρώτο κύκλο  μεταπτυχιακών σπουδών  στην Περιοδοντολογία. Στην διεκδίκηση μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι των μεταπτυχιακών τμημάτων των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης ή εκπαιδευμένοι σε τμήματα  όλων των  αναγνωρισμένων ξένων Πανεπιστημίων, που παρέχουν εξειδίκευση στην Περιοδοντολογία.

6. Το βραβείο προκηρύσσεται με σχετική ανακοίνωση του Δ.Σ. προς τα  μέλη της ΕΠΕ, τις Οδοντιατρικές Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και τον Περιοδικό Οδοντιατρικό τύπο. Ανακοινώνεται επίσης στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιοδοντολογίας (E.F.P). Στην προκήρυξη ορίζεται εκτός των άλλων η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών.

7. Κριτήρια. Αξιολογούνται:

 • Ήθος και προσωπικότητα
 • Σπουδές στο αντικείμενο της Περιοδοντολογίας (Σεμινάρια, Συνέδρια, Ημερίδες καθώς και συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε θέματα που άπτονται της ειδικότητας.)
 • Επιστημονικό έργο
 • Προοπτικές προσφοράς στο χώρο της Περιοδοντολογίας και της ΕΠΕ.

8. Δικαιολογητικά: Οι  υποψήφιοι υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή προς την ΕΠΕ, με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο helperio@periodontology.gr και με θέμα «Υποβολή δικαιολογητικών για το Βραβείο Φ. Μήτση», τα εξής δικαιολογητικά:

 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα επιστημονικού έργου
 • Αποδεικτικά στοιχεία σπουδών, μετεκπαιδεύσεων, επιμορφώσεων κλπ.
 • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.

9. Διαδικασία κρίσης. Η εισήγηση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο ΔΣ της ΕΠΕ τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την καθορισμένη ημερομηνία απονομής. Σε περιπτώσεις που η κριτική επιτροπή θεωρήσει σκόπιμο μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους προσωπική παρουσία και συνέντευξη.

10. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, που θα οριστεί για την απονομή του βραβείου, ανακοινώνεται στους συνέδρους το όνομα του βραβευθέντος, ο οποίος κάνει μια σύντομη εισήγηση, σε θέμα που καθορίζεται από τους κριτές. Ο/Η βραβευθείς/είσα αναλαμβάνει τη δέσμευση να δημοσιεύσει στην ελληνική γλώσσα ένα επιστημονικό άρθρο της επιλογής του/της στο ηλεκτρονικό περιοδικό της ΕΠΕ «Εξελίξεις στην Περιοδοντολογία».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ Φ.ΜΗΤΣΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022: 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 12η Ιουλίου 2022 και η επιτροπή κρίσης θα συνέλθει εντός 30 ημερών μετά τη λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει κατά την εναρκτήρια εκδήλωση της Ε.Π.Ε. την 30η Σεπτεμβρίου 2022.       

Πληροφορίες:

Στα Γραφεία της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας,

Ήλιδος 54-56, 115 27 Γουδή, Κα Ελένη Μαζνώκη, τηλ/φαξ 210 7484167

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Υποβολή Δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο helperio@periodontology.gr

Δείτε επίσης