Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογίας και Οδοντικών Εμφυτευμάτων

JCP Digest 112 – number 4, series 2022

JCP Digest 111 – number 3, series 2022

JCP Digest 110 – number 2, series 2022

JCP Digest 109 – number 1, series 2022

JCP Digest 100 – number 4, series 2022

JCP Digest 99 – number 3, series 2021