Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία

  ΑΙΤΗΣΗ

  Τύπος Μέλους της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας

  ΤακτικόΣυνεργαζόμενο

  Σπουδές

  Προπτυχιακά

  Μεταπτυχιακά

  Προηγούμενη απασχόληση ή παρακολούθηση σε:

  Πανεπιστήμιο

  Τ.Ε.Ι

  Νοσοκομείο

  Κρατική Υπηρεσία

  Ερευνητικό Κέντρο

  Στρατιωτικό Κέντρο

  Άλλο

  Παρακαλούμε επισυνάψατε φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών σας.

  Γράψτε οτιδήποτε θεωρείτε ότι αποδεικνύει τη συμμετοχή ή το ενδιαφέρον σας για την Περιοδοντολογία

  Αναφέρατε δύο ή τρία από τα μέλη της Εταιρείας, τα οποία σας γνωρίζουν και σας συστήνουν, για να γίνετε μέλος.

  Επισυνάψτε, αν έχετε, συστατικές επιστολές

  X